Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi18 Nisan 2011 Pazartesi

İzmir 2011 Nisan Ayı Sohbetleri

İzmir Kemalpaşa Tekfirin Şartları ve Engelleri Konulu Sohbet
http://www.archive.org/download/EbuMuazDVD7/KemalpasaTekfir.mp3
İzmir Menemen Evlilik ve Evlerin Islahı Konulu Düğün Sohbeti
http://www.archive.org/download/EbuMuazDVD7/MenemenSohbeti.mp3
İzmir Menemen Sahih Dine Dönüş İçin Atılması Gereken Adımlar Konulu Sohbet
http://www.archive.org/download/EbuMuazDVD7/Menemen21.mp3
İzmir Kosova Alimlerin İhtilaflarının Sebepleri Ve İhtilaflar Karşısında Konumumuz Konulu Sohbet
http://www.archive.org/download/EbuMuazDVD7/IzmirAlimlerinIhtilafSebepleri.mp3
İzmir Kosova Cahiliye Meseleleri Konulu Sohbet
http://www.archive.org/download/EbuMuazDVD7/IzmirCahiliyeMeseleleri.mp3

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)