Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi4 Eylül 2012 Salı

Suskunken Adam Sanıyorduk...

Şimdi de konuştukça batıyorsun! İnsanlara; "Kitap ve sünnet naslarından ancak alimlerin onayladıklarını kabul ederiz, başka kabul etmeyiz" diyerek "Bizim rabbimiz alimlerdir" demiş oluyorsun! Bizim rabbimiz ise yerleri ve gökleri yaratan, Rasulünü de hem alimlerin hem de avamın tabi olması için gönderen Allah'tır!

Hadisleri yanlış aktarıyorsun, kimse fark etmiyor, çünkü onlara hadis okumayı yasakladın, "alim misiniz de hadis okuyacaksınız" dedin. Bütün bunlar foyan ortaya çıkmasın diyeymiş, şimdi net olarak anlaşılıyor! Sabah vakti erken ezan okuyan Bilal radıyallahu anhdir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Bilalin ezanına itibar etmeyin, onun gözünde bir şey var, siz İbn Ummi Mektum'un ezanına itibar edin" buyuruyor. Çünkü insanlar İbn Ummi Mektuma fecir doğdu demedikç ezan okumuyordu. Sen ise tam tersini söylüyorsun, o raflarda tozlandırdığın Sahihu'l-Buhariye aç da bir bak!
Hem "Biz avamız, meseleleri alimlere sormak gerekir" diyorsun, mezhep taklit eden bir cahil olduğunu söylüyorsun, sana sorulan sorulara da cevap vermekten çekinmiyor, ne idüğü belirsiz icazetlerinden dem vurmaktan geri kalmıyorsun! Madem mezhep taklid eden bir asalaksın, neden bilmediğin konularda fetva vermeye kalkışıyorsun? Samimi isen, sana sorulan fetvaları reddet o halde!
Neyine güvenerek insanlara vakti girmeden kıldıkları namazın geçerli olduğuna fetva veriyorsun? Allah rasulü fecri sadıkı gözetlemeyi umumi olarak emretmiştir, sen ise bu işi yalnızca alimler yapar diyorsun. Konuşmandan anlaşıldığına göre takvimlerin dini bilen kimseler tarafından değil de, fecri kazibi imsak vakti olarak belirleyen astronomlar tarafından hazırlandığına dair rapordan haberin var, buna rağmen sünnete uymaya hâlâ fitne diyorsun! Tıpkı namazı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şekilde kılmaya fitne demen gibi!
Bütün müslümanları açıkça uyarıyorum! Kimden bahsettiğimi anlamışsanız - ki o kendisini iyi biliyor - bu şahsa fetva sormak haramdır, dininizden sizi saptırmasından sakının! Her selefî olduğunu iddia edeni veya Suud'da mürekkep yalamış herkesi selefî kabul etme yanılgısına düşerseniz bu gibi düzen adamları sizi kandırır.
Fetva sorulacak kimse hakkındaki altın kural; birincisi o kimsenin büyük günahları açıktan işleyen bir fasık olmamasıdır ki, dinde şahitliğine itibar edilsin. Özellikle de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini saptıranlar, asılsız icma iddiasında bulunarak ümmete iftira edenler sakınılması gerekenlerin başında gelir! İkincisi de falan ve filanın semadan inmemiş görüşüyle değil, kitap ve sahih sünnetten delil ile fetvasını teyit eden bir kimse olmasıdır. Hadis karşısında "biz alimlere bakarız, onlar bu hadisle amel etmişse tamam, yoksa itibar etmeyiz" diyenler ancak yol kesici sahtekarlardır!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)