Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi1 Haziran 2013 Cumartesi

Ağzını Topla Ahlaksız Abdullah Yolcu!

Gözlerimizi yumup kulaklarımızı tıkamaya çalışmamıza rağmen, inat edercesine "Selefilik" adını maske edinerek müslümanları aldatan sapık surûrî Abdullah Yolcu'nun her geçen gün yeni bir saptırması sanal aleme yayılmaktadır. Daha önce Ehl-i Sünnet alimleri tarafından akide ve amel bakımından red ve cerh edilmiş bir kişilik olmasına rağmen Usame b. Ladin'i savunan, onun hata eden bir müçtehit olduğuna dair sözlerini savunmak adına özrü kabahatinden beter yeni bir konuşmasını dinleme durumunda kaldım.
Daha önce bu siteden "konuştukça batıyorsun, sus bari adam sansınlar" diye üstü kapalı bir uyarı yapmıştım. Kendini icazetli allame diye takdim etmeye pek bir bayılan kibirli alim(!)imiz'den zu'munca subhaneke bile okumayı bilmemekle itham ettiği birinden nasihat dinlemesini beklemek belki bizim hatamızdır. Lakin bahsi geçen yeni konuşmasında, taklitçi olmakla övünme ve allamelik iddiasını bir araya getirebilen mahir hilebaz, kendisini haklı çıkarabilmek için Şeyh b. Baz, Şeyh Fevzan ve daha başkalarını hata etmiş olmakla, cihad fıkhını ve vakıayı bilmemekle, devlet baskısı gördüğünden yanlı fetva vermekle hatta onların Abdullah Yolcu hazretlerinin bildiğini bilmedikleri vs. vs. demediğini bırakmadı. Sonra bu yazıyı yazmadan edemeyeceğim bir haddini bilmezlik daha sergiledi ve son asrın müceddidlerinden Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadiî rahimehullaha habis hakaretlerde bulundu., "Osmanlıyı yıkan şeyh mukbil zihniyetidir!" "Şeyh Mukbil her şeye haram diyor!"
Senin faize helal dediğin gibi mi yapsaydı ahlaksız herif!
helali haram saymakla mı itham ediyorsun Şeyh Mukbil'i! Terbiyesiz haddini bilmez!
Daha önce Şeyh Elbani'nin İslam aleminde fitne çıkardığını söyleyip, bu sözüne karşı çıkılınca kıvırmaya, Elbani'nin öğrencisi olduğunu söylemeye, beraber avrupaya davete çıktığını iddia etmeye, Elbani'nin mezhep taklidine asla karşı çıkmadığına vs. türlü yalanlara başladın! Merak ediyorum, el-Elbani'nin fitne çıkardığını söylerken hangi sebeble bunu söylemiştin acaba!?
Şeyh Rebi hakkında "alim bile değildir" "alimler onu tezkiye etmemiştir" "İslama hizmeti yok, Bush'u bırakmış Seyyid Kutupla uğraşıyor" vs. cahilce sözler ediyor. O talebesi olduğunu iddia ettiğin el-Elbani'nin eserlerine ve Şeyh Rebi hakkında ne dediğine bir bak da, yalanın bari kuyruklu olmasın! 
Abdullah Yolcu denen habis! Sen Ehl-i Sünnet'in ve selefin ne menhecini ne de fehmini bilirsin! Anlamadığın menhec ve cahili olduğun din hakkında konuşuyorsun, sonra kendini çakma allame ilan ettin, şimdi de ilim ehlini karalamaya başladın! Guraba yayınları arasında yayınladığın "Alimlerin eti zehirlidir" kitabını bari oku. Korkarım yakında Allah belanı ibreti alem olarak verecek!  

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)