Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi17 Nisan 2014 Perşembe

bir kitap tanıtımından iktibas...

Bir grup Fransız bilim adamının yayımladığı bir kitap, birçok yerleşik düşünceyi alaşağı etti. Çünkü kitaba göre, ne ıspanakta sandığımız kadar demir var ne de kırmızı, boğaları kızdırıyor
MEHMET KENAN KAYA

 ....  Ama aforizmalar ıspanakla sınırlı da değil. Öyle ki bizim kutsal kelam gibi inandığımız "tütün sağlığa zararlıdır" ‘sure’sine de karşı çıkıyor Bouvet ve arkadaşları. Ya da şöyle söylemeli: En azından itirazları var. Çünkü bu malumatfüruş yazarlara göre, sigara tiryakilerinin bronş kanseri, Parkinson ya da Alzheimer hastalıklarına yakalanma riski, içmeyenlere göre yarı yarıya az. Üstelik sigara, beyin hücrelerini öldürmek bir yana, dikkat artırıyor ve kısa vadede belleği güçlendiriyor.
     Peki bu bilim adamlarının kitabı yazmaktaki amaçları ne diye sorarsanız, yanıt şu: Bugüne kadar üzerinde hiç düşünmediğimiz ama "duya duya sonunda inandığımız" birtakım yerleşik, basmakalıp düşünceleri sorgulamak. Ya da kendi deyişleriyle "çağdaş bilim kültürünün yalancı gerçeklik balonlarından bazılarına iğne batırmak". Kitapta 30 yerleşik inanca dair yazılmış 30 makale var...
link: http://www.milliyet.com.tr/2001/05/25/pazar/paz03.html

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)