Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Sosyal Medyada “Ebu Muaz” Künyesini Kullananlar Hakkında Uyarı

Facebook, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya programlarında “Ebu Muaz” künyesini kullanan veya “Darussunne” adıyla Facebook yayını yapa...

6 Mayıs 2014 Salı

Sahihu İbn Hibban Zevaid'inin el-Elbânî'ye Göre Sıhhat Hükümleri


Sahihu İbn Hibban Zevaidi (Mevaridu'z-Zeman- Ocak yayınları) Tercümesinin Şeyh Elbanî'nin tahkikine göre sıhhat hükümleri
İndirmek için buraya sağ tıklayın ve "hedefi farklı kaydet" seçin.
Hazırlayan: Abdullah Özcan
Kontrol: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)