Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi4 Ekim 2014 Cumartesi

İlim Ehlinin Ders Vermesi İçin Tezkiye Şart mıdır?


Soru: “Kardeşlerine ders veren kimse için tezkiye (icazet) şart mıdır? Onu ilim ehlinden kimse tanımıyor ama kendi ülkesinde bilinen güzel bir gidişatı var. Böyle bir kimseden ilim alınır mı?
Şeyh Abdulaziz el-Ber’î’nin cevabı: “Bunun için tezkiyeye gerek yoktur. Çünkü bu zordur. Kim tezkiye edecek? İlim ehlinin onu tanımadığını söylüyorsun zaten. Evet, kendi ülkesinde yaşamış, ilim talep etmiş, çok okumakla da olsa, Ehl-i sünnet kitaplarına yoğunlaşmış ve istifade etmiştir. Sünnet ehli alimlerle ve faydalanılan ilim talebeleriyle görüşür. Onda bid’at ehlinin gidişatı görünmez, derslerine ve hutbelerinde bid’at ehlinin sözlerini delil getirmez, onların alametlerini desteklemez. Böyle bir kimseden ilim alınır, cesaretlendirilir, sağda solda davet konusunda serbesttir. İmkan varsa konferanslar verdirilir. O selefi bir kardeş sayılır. Nitekim sorunda da belirttiğin gibi güzel bir gidişatına şahitlik edilmiştir. Ondan ilim alınır, hutbe ve derslerinden istifade edilir.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)