Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Ekim 2014 Perşembe

Mekke Takvimi Sitesinden Arafe ve Kurban Bayramı Günü Hakkında Uyarı!

Mekke Takvimi sitesi şu ilanı yayınladı:

كما كان متـوقـعا، فقد أصدرت السلطات السعـودية قـرارها القاضي بأن يكون وقـوف حجاجـنا الميامـين على صعـيد عـرفات يـوم 3 أكتوبر 2014، وهو يـوم الجمـعـة الموافق للثامن (8) من شهـر ذي الحجة 1435، وأن يكون عيد الأضحى يوم 4 أكتوبر، وهو يـوم السبـت الموافق للتاسع (9) من شهر ذي الحجة. وهم من خـلال اعـتمادهم لهـذين التـاريخـين - استـنادا إلى شهادات كاذبـة، يمكن اعتبارها شهادة زور برؤية الهـلال -، يـؤكـدون ازدراءهم العمـيق لما يـقـرره العـلـم، وانـتهاكهم الصريح لما تقـتضيه أحكام الشريعـة الغـراء. ونحن نشهـد بهذا أمام الله تعالى، وأمام الناس والتاريخ.

Sitemizde olduğu gibi, Suud krallığı kadı’nın kararını; bereketli hacılarımızın Arafat dağına 3 Ekim 2014 tarihinde çıkıp vakfeye duracakları şeklinde yayınlamıştı. 3 Ekim Cuma; Zilhicce ayının 8. Günüdür. Kurban bayramının ise 4 Ekim günü olduğunu yayınlamıştı. 4 Ekim Cumartesi günü ise Zilhiccê’nin 9. Günüdür. Onlar bu iki tarih hususunda yalancı şahitliklere dayanmışlardır! Bu hilalin görüldüğüne dair batıl şahitlik sayılır. Bu durum ilimde kararlaştırılana derin kayıtsızlıklarını ve tertemiz dinin hükümlerini açıkça çiğnediklerini pekiştirmektedir. Bizler buna Allah’ın huzurunda, insanların ve tarihin önünde şahitlik ederiz

Link: http://www.makkahcalendar.org/ar/eid-al-adha-2014.php

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)