Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi3 Ekim 2014 Cuma

Zilhicce Hilali Hakkında Açıklama

24 Eylül 2014 tarihinde yaptığımız gözlemlerde havanın kapalı olması sebebiyle Zilhicce hilalini göremedik. Hilalin görüldüğüne dair mutemet bir haber de alamadık. Lakin Suud Kadısının hilalin görüldüğüne dair fetvası yayınlandı. Sonra internette bunun tam aksini de belirten bazı yazılar gördük. Temkinli davranıp o gün Zilhicce ayı hakkında herhangi bir şey belirtmedik. Sonra 25 Eylül Tarihinde Fransa'daki Müslümanlar Zilhicce'nin yeni hilalini ancak teleskopla görebildiklerini belirttiler. Teleskopla çekilen fotoğraf aşağıdadır. Dikkatli bakıldığında hilal ancak görülebilmektedir. Bu durum, Suud kadılarının şahitlik meselesinde düzgün hareket etmediklerini, bir kez daha batıl şahitliğe itibar ettiklerini gösterdi. Nitekim 27 Eylül akşamı hilali 3 günlük olarak ve 28 Eylül'de 4 günlük olarak gözlemledik. 4 günlük hilalin fotoğrafını da sitede yayınlamıştım. Hilal 5 günlük, 6 günlük ve 7 günlük olduğunda da net bir şekilde gözlemlendi. Bütün bunlara rağmen Suud Arafat ve bayram günü tarihinde bir değişiklik yapmadı.
Kardeşlerimize tavsiyemiz, ibadetlerini kralların ve yöneticilerin dinlerine kurban etmemeleridir. Sahabeler, Müslümanların halifesi olduğu zamanlarda bile, idarecilerin batıl amellerine iştirak etmemişler, ibadetlerini sünnete göre icra etmişlerdir.  Halifenin bulunmadığı günümüzde birer fırka konumunda olan Müslümanların devletlerindeki zalim ve fasık yöneticilerin, bilhassa Suud'un, Kur'an ve sünnet naslarına muhalif fiillerine uymaya zorlayan hiçbir delil veya sebep yoktur. Bu devlet sünnete muhalefet ederek fitne çıkarmaktadır. Bu fitneye iştirak etmemek gerekir!
Bütün bunlardan sonra 3 Ekim Cuma gününü Arafe günü ve 4 Ekim Cumartesi gününü bayram günü kabul edip, arafa ve kurban bayramı günlerinin amellerini bu günlerde işlemek bid'attir. Bid'ate davetçi olmayınız! Arafe günü 4 Ekim Cumartesi, Bayram ise 5 Ekim Pazar günüdür. Kulakları küpelenmiş hayvan alanlara tavsiyemiz ise bu bayramda bu hayvanları kesmemeleri, bayram bittikten sonra isterlerse kesebilecekleridir. Aksi halde bid'at işlemiş olacaklarını bildirelim.

  

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)