Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi1 Aralık 2014 Pazartesi

Şeyh Salih el-Fevzan'a Suretler Meselesinde Yapılan Bir İftiranın Reddi


Şeyh Salih el-Fevzan’ın – Allah onu hıfzeylesin – bazı uydu kanalları veya video kayıtlarında görülmesi sebebiyle, “Selefî” kılığında sahtekârlık yapan bazı yalancılar Şeyh’in video ve fotoğraf suretlerinin haram olduğu görüşünden döndüğü iftirasını Türkiye’de dillendirmişlerdir. Şeyh Fevzan’a yapılan bu iftiradan kendisinin berî olduğunu gösteren fetvalarını tercüme ediyorum:

* Fetva no: 2484
نص السؤال :فضيلة الشيخ عفا الله عنكم ،سمعنا كلاما لكم بعدم الخروج
على المحطات والقنوات الفضائية ، فهل تراجعتم عن قولكم؟
الإجابة :أنا لا أخرج في القنوات الفضائية ولا خرجت ولن اخرج
إن شاء الله
Şeyh Fevzan’a şöyle soruldu: “Değerli şeyh, Allah size afiyet versin. Sizin uydu kanallarına çıkmayacağınıza dair sözünüzü işitmiştik. Bu görüşünüzden döndünüz mü?

Cevap: Ben uydu kanallarına çıkmıyorum. Çıkmadım ve inşallah çıkmayacağım da.


*Fetva no: 7396
فضيلة الشيخ وفقكم الله ،أسئلة كثيرة تسأل فتقول : إن فضيلتكم عندما يظهر له مقال في الجرائد تظهر صورة له مع هذا المقال وكذلك عند إلقاء للمحاضرات في بعض القنوات ،
فهل هذا دليل على أنكم تقولون بجواز التصوير؟
الجواب :ليس هذا دليل على ما أرى أنا ما أمرتهم ولا طلبتهم
وإنهم هم ياتون أخذوا صورة الشيخ إبن باز وهويحرم هذا ويحرج من يفعله
ويأخذوا صورته في المجامع وفي المنا سبات هذا إثمه عليهم هم
إثمه عليهم هم أما نحن فلا نرضى بهذا ولا أمرناهم به ولا شاورونا علي
Soru: Değerli şeyh! Allah sizi muvaffak kılsın. Size bir çok soru soruldu ve cevap verdiniz. Dergilerde sizin makaleniz ve resminiz yayınlandı. Yine bazı uydu kanallarında konferansınız yayınlandı. Bu sizin suret yapmanın caiz olduğunu söylediğinize bir delil midir?

Cevap: Bu benim onlara bunu emrettiğimi ve talep ettiğimi göstermez. Onlar kendileri bunu yapıyorlar. Şeyh İbn Baz’ın da resmini çekiyorlardı fakat o bunu haram görüyordu ve yapanlardan rahatsız idi. Toplantılarda O’nun resmini çekiyorlardı. Bunun günahı kendilerinedir. Bunun günahı resmini çekenleredir.
Bize gelince, biz de bundan razı değiliz ve onlara bunu emretmiş değiliz. Onlar bunu bize danışmadan yapıyorlar.

* Fetva no: 2822

أحسن الله إليكم يقول السائل : ما رأيكم في قناة المجد الإسلامية ؟الجواب :أنا هنا ما أعرف القنوات ولن أحكم على شيء لا أعرفه


Soru: Mecdu’l-İslamiyye kanalı hakkındaki görüşünüz nedir?

Cevap: Ben burada kanalları bilmiyorum. Bilmediğim şey hakkında da hüküm veremem.

 

ما حكم من التقطت له صورة في مكان به تصوير؟ سئل الشيخ الفوزان -حفظه الله- السؤال التالي:
سؤال- ما حكم من التقطت له صورة في مكان به تصوير؟
الجواب:
لا يجوز، يكون أعان على الحرام، يكون أعان على فعل المعصية،
إذا وقف وقام الناس يصورونه فهو راضٍ بهذا،
وهومن التعاون على الإثم والعدوان.
مَّا إذا التقطوا له صورة وهو ما درى،
فإنَّ الإثم عليهم، فهو ما تعمد هذا ولا درى عنه

Soru: Resim çekilen bir mekanda fotoğrafını çektirmenin hükmü nedir?

Cevap: Caiz değildir. Bu harama yardım etmek ve günah bir işi yapmaya yardım olur. Kişi durur ve resmini çektirirse bundan razı demektir ve o günah ve düşmanlıkta yardımlaşmıştır. Fakat kendisi bilmeden resmini çekerlerse bunun günahı çekenleredir. Kendisi buna kastetmemiştir ve bilmemektedir.

Kaynak: Şerhu Kitabi’t-Tevhid haşiyesi kaset 59 dakika: 15)
 
 
سئل العلامة بقية السلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول لقد ظهرت في الأردن إحدى القنوات الفضائية تسمى بقناة الأثر
وأصحابها يقولون أن فضيلتكم قد زكاهم  في هذه القناة فهل هذا صحيح؟
الشيخ حفظه الله: والله لا أعرفهم ولاأعرف القنوات كلها نعم
لكن الكذب اليوم ما يكلف على هؤلاء يلصقون الكذب  ويفترون الكذب والعياذ بالله ولا يستحيون  ولا يخافون من الله عز وجل

 
Soru: “Ürdün’de Kanatu’l-Eser adında bir uydu kanalı çıktı. Bu kanalın sahipleri sizin bu kanalı tezkiye ettiğinizi söylüyorlar. Bu doğru mudur?

Cevap: Vallahi onları da bilmiyorum, kanalların hiçbirini de bilmiyorum. Lakin bugün onları yalana sarılmaya ve yalan söyleyerek iftira etmeye zorlayan şey nedir? Allah’a sığınırız! Allah Azze ve Celle’den hiç mi utanmıyorlar, hiç mi korkmuyorlar?!
Kaynak: el-Furkan Beyne Evliyai’r-Rahman ve Evliyai’ş-Şeytan kitabının şerhi, 4 Rebiu’l-Êvvel 1430 hicri dakika: 46:40

Bazıları: “Şeyh Fevzan’ı el-Mecdu’l-İlmiyye kanalında gözlerimle gördüm” diyebilir.

Cevap:

1- Şeyh Fevzan’ın suret yapmayı ve uydu kanallarına çıkmayı haram gördüğüne dair fetvalarını naklettik.

2- Şeyh Fevzan tek kelimeyle: “Uydu kanallarına çıkmıyorum, çıkmadım ve inşallah çıkmayacağım” diyord.

3- Şeyh Fevzan kendisinin suretinin, izni olmadan çekildiğini açıklamıştır.

4- Şeyh Fevzan kendisinin suretinin çekildiğini veya o mekanda kamera olduğunu bilmemektedir.

5- Şeyh Fevzan Kanatu’l-Eser adlı uydu kanalını tezkiye ettiği iftirasını yalanlamıştır.

Allah, Allame Fevzan’ı iftiracılardan muhafaza etsin.

Bu fetvalar, Şebeketu’s-Sehab’dan nakledilerek tercüme edilmiştir.

Ebu Muaz.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)