Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi31 Mayıs 2015 Pazar

Daimî Fetva Komisyonunun Fâsık Akrabalarla Sılayı Rahimle İlgili Bazı Fetvaları

4450 nolu fetva:
Soru: “Fasıklardan olan ailesi arasında bir Müslümanın onlara darılıp terk etmesi hakkında İslam’ın hükmü nedir? Onları Allah’ın dinine davet ediyor, onlar ise Müslüman olmalarına rağmen yüz çeviriyorlar. O da: “Allah’ım! Ben tebliğ ettim” diyor. Annesi o akrabalarını terk etmesini uygun görmediği için onları terk etmiyor, lakin varacakları yer hususunda korkmaktadır.”
Cevap: Durum anlattığın gibiyse Allah’ın hakkını ve akrabaların sılayı rahim hakkını eda için onlara nasihat edip irşad etmeye devam etmelisin. Eğer ısrar ederlerse Allah için onlardan hecir uygula (darılıp uzaklaş). Ancak annen ile dünyada iyilikle görüşmeye devam et. Akrabalarına darılma hususunda annene itaat etme. Bilakis onlara darılma hususunda Allah’ın yolunu ve dinini takip et. Ancak onlarla beraber kalmanın onların kötülüklerini azaltacağını ve onlara dargınlığının şerlerini artıracağını, dinleri hakkında varacakları yerin daha kötü olacağını biliyorsan ve onların işledikleri günahlar seni fitneye düşürmeyecekse, iki zarardan hafif olanını işleyerek ve daha şiddetli kötülüğü def etmek için onlarla beraber bulun. Başarı Allah’tandır. Allah’ın salatı nebimiz Muhammed’e, âline ve ashabı üzerine olsun.”
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz.
Başkan vekili: Abdurrazzak Afifî
Üyeler: Abdullah b. Gudeyyan, Abdullah b. Kuud
----------------------------------------------------
Fetva no: 14102
Soru: Akrabalarıyla sılayı rahimi kesen kimsenin hükmü nedir? Özellikle o akrabalar rasullerin öğretilerine saygı göstermiyorlarsa. Mesela musafaha etmemizi ve kadın erkek karışık ortamlarına katılmamızı istiyorlar. Biz bütün bunları haram sayarak reddettik. Bununla beraber sılayı rahmi kesmenin büyük günahlardan olduğunu da biliyoruz. Şeyh Abdulaziz b. Baz’dan bu sorumuza doyurucu bir cevap vermesini istiyoruz. Allah size hayırlı karşılık versin.
Cevap: Sılayı rahim farzdır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin ve ana babaya ve akrabalara iyilik edin.” (Nisa 36) Lakin münkeri değiştimeye güç yetmiyorsa, onların kadın erkek karışık ortamlarına katılmamalıdır. Başarı Allah’tandır. Allah’ın salat ve selamı nebimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabının üzerine olsun.
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz
Başkan vekili: Abdurrazzak Afifî
Üye: Abdullah b. Gudeyyan
------------------------------------------
Fetva no: 17324
Soru: Benim akrabalarımın kızları ve kadınları tesettürlü değiller. Erkekler kadınların yanına giriyorlar ve kadınlar da erkeklerin yanına giriyorlar, birbirleriyle musafaha ediyorlar. Allah akrabaları ziyareti vacip kılmıştır. Bu halleriyle onları nasıl ziyaret edebilirim? Onları ziyareti terk etmek caiz midir?
Cevap: Akrabalarını ziyaret et ve onlarda bulunan münkerlere karşı onlara nasihat et. Belki bundan tevbe ederler. Eğer nasihati kabul etmezlerse, terk etmek onlara etki edecekse, onları terk et. Eğer etki etmeyecekse ziyarete ve nasihat etmeye devam et. Onların işledikleri münkerlerden de nefret et. Ancak onların seni veya çocuklarını etkilemesinden korkarsan onları ziyaret etme ve fitneden uzaklaş. Başarı Allah’tandır. Allah’ın salat ve selamı nebimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabının üzerine olsun.
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz
Üyeler: Salih b. Fevzan el-Fevzan, Abdulaziz b. Abdillah Âlu’ş-Şeyh, Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd
--------------------------------------------
 
Fetva no: 6316
Soru: Bir adam eşi ve kayınbiraderi ile beraber oturuyor. Bu şahıs pek dindar değil. Allah’a sığınırız, namaz kılmıyor ama oruç tutuyor. Bilindiği gibi evin nafakasını karşılamak da kocaya düşer. Böyle şahıslara masraflarında yardım etmek günah mıdır?
Cevap: Namazı terk etmek küfürdür. Buna göre, namazı terk eden kimsenin orucu da batıldır. Eğer kayınbiraderin anlattığın gibiyse ona nasihat et, nasihat ve irşadında sizinle yakınlığı olan hayır ehlinden de yardım al. Eğer düzelirse Allah’a hamd olsun. Aksi halde onu evinden çıkar, onunla ilgilenme ve ikramda bulunma. Zira o ikrama layık değildir. Başarı Allah’tandır. Allah’ın salat ve selamı nebimiz Muhammed’e, âline ve ashabı üzerine olsun.”
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz.
Başkan vekili: Abdurrazzak Afifî
Üyeler: Abdullah b. Gudeyyan, Abdullah b. Kuud
Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)