Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi25 Mayıs 2015 Pazartesi

Tevhid Artıp Eksilir mi?

Soru: “İman artıp eksildiğine göre Tevhid de artıp eksilir mi?”
Şeyh Abdulmuhsin el-Abbad’ın cevabı: “Tevhid ile kastedilen kişinin Allah’tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına şahitlik etmesiyle beraber kalpte yer eden şey olduğu için, insanlar da kalplerinde yer eden şey bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Şüphe yok ki ihlas kelimesini söyleyenler o kelimeyi bilmek ve ona iman etmek bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Kimisi manasını bilmeden veya gerekleriyle amel etmeden diliyle söyler. Bunu söyleyenler farklı farklıdırlar. Kimisi manasını bilerek, tasdik ederek, gerekleriyle amel ederek söyler. Yine ibadet tevhidi ile alakalı olarak insanlar farklı farklıdırlar. Kimisi kusurlu davranır, kimisi istenen şekilde amel eder.”
Ecvibetun Min Şerhi’l-Erbaini’n-Neveviyye kaset 34

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)