Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 ez-Zerîa Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi


27 Mayıs 2017 Cumartesi

Güncelleme: 1438 Ramazan Hilali güney afrika ülkelerinde görüldü

Güncelleme: Güney Afrika, Gana, Mairitius, Kenya, Namibia, Nijerya, Sri Lanka, Tanzanya,  Zambiya ve Zimbabwe'den hilalin çıplak gözle görüldüğüne dair haberler tahkik edilerek sabit olmuştur. 1 Ramazan 27 Mayıs Cumartesi günüdür.


26.05.2017/29 Şaban 1438 tarihi akşamı Adana, Ankara, Azerbaycan ve Bursa'da havanın kapalı olması sebebiyle hilal görülemedi. Fransa'da 4 ayrı şehirde yapılan gözlemlerde ise hilal teleskopla görülmüş lakin çıplak gözle görülememiştir.
Teleskopla çekilen resimler:
Uyarı: Teleskop ile gözlemlenen hilalin, şer'an geçerli olabilmesi için, hilalin görüldüğü bölgenin hilali çıplak gözle görme imkanı olan bir bölge olması veya teleskopla gördükten sonra çıplak gözle de o alana bakıldığında hilalin görülmesi gerekir. (Bununla birlikte bazıları sadece teleskop ile görmenin yeterli olacağı görüşündedir. Çıplak gözle görülmesini şart koşmamaktadırlar. Lakin nasların zahiri, herhangi bir alet olmaksızın yalın gözle görme esasına delalet etmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in: "Hilali gördüğünüzde..." kavliyle emredip de dinin tamama erdirildiği sırada insanlar teleskop gibi aletler kullanmıyorlardı. Şüphe ve tereddütten uzak olanı, hilalin çıplak gözle görülme imkanı olmasını araştırmaktır. Allah en iyi bilendir.) Ayın seyir haritası günlük olarak yayınlanmaktadır. Mesela 26 Mayıs tarihi için ay seyir haritası aşağıdaki gibidir:
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)