Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Sosyal Medyada “Ebu Muaz” Künyesini Kullananlar Hakkında Uyarı

Facebook, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya programlarında “Ebu Muaz” künyesini kullanan veya “Darussunne” adıyla Facebook yayını yapa...

25 Haziran 2017 Pazar

Hilal görüldü

Güncelleme: Şili, Paraguay, Barbados ve Guyanada şevval hilali görülmüştür. 25 haziran fıtr bayramıdır

  • Bu akşam hilalin görülmesi mümkün olan en erken yer peru, hawai adaları, polenezya taraflarıdır. Bu sebeple hilal haberi geç saatlerde bekleniyor. Şimdiye kadar medyada hilalin görüldüğüne dair bütün haberler yalandır

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)