Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar * Makale sahibi isminin yayınlanmasını istememiştir. Tercüme Eden: Ebu Muaz el...

10 Ekim 2017 Salı

Taksitli Daru's-Sunne Kitap Seti Kampanyası

Taksitli Daru's-Sunne Kitap Seti Kampanyası
Ayda 50 tl. taksitle toplam 500 tl.
                 
                    Set İçindeki Kitaplar:
1- Sahih Tefsir (8 cilt takım)
2- Zeberced (Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Hadisler 3 cilt takım)
3- Sahih Tesettür
4- Kur'an-ı Kerim ve Sahih Meâl
5- Bizden Olmayanlar
6- Abdest ve Namaz Ahkâmı
7- Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi
8- Tasavvufun Hakikati 
9- Tekfir Sapması
10- Haktan Sapmanın Temelleri
11- İman ve Tevhid Akidesi
12- Sünnete Yabancılık   
13- 40 Hadiste İslam Şahsiyeti
14- Muhtasar Sahih Akide
* Kampanyaya katılmak için:
darussunne@hotmail.com adresine veya 0 542 498 90 21 WhatsApp numarasına:
İsim, soy isim,
Adres ve telefon no bilgilerini yazın.
Kitaplar adresinize ulaştıktan sonra ilk taksit olarak 50 Tl.'yi: 5369077 no'lu posta çeki hesabına ödeyebilirsiniz.
Sonraki taksit ödemeleri de her ay, aynı posta çeki hesabına yatırılabilir.
* Kampanya stoklarla sınırlıdır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)