Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar * Makale sahibi isminin yayınlanmasını istememiştir. Tercüme Eden: Ebu Muaz el...

10 Ekim 2017 Salı

Taksitli Daru's-Sunne Kitap Seti Kampanyası

Taksitli Daru's-Sunne Kitap Seti Kampanyası
Ayda 50 tl. taksitle toplam 500 tl.
                 
                    Set İçindeki Kitaplar:
1- Sahih Tefsir (8 cilt takım)
2- Zeberced (Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Hadisler 3 cilt takım)
3- Sahih Tesettür
4- Kur'an-ı Kerim ve Sahih Meâl
5- Bizden Olmayanlar
6- Abdest ve Namaz Ahkâmı
7- Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi
8- Tasavvufun Hakikati 
9- Tekfir Sapması
10- Haktan Sapmanın Temelleri
11- İman ve Tevhid Akidesi
12- Sünnete Yabancılık   
13- 40 Hadiste İslam Şahsiyeti
14- Muhtasar Sahih Akide
* Kampanyaya katılmak için:
darussunne@hotmail.com adresine veya 0 542 498 90 21 WhatsApp numarasına:
İsim, soy isim,
Adres ve telefon no bilgilerini yazın.
Kitaplar adresinize ulaştıktan sonra ilk taksit olarak 50 Tl.'yi: 5369077 no'lu posta çeki hesabına ödeyebilirsiniz.
Sonraki taksit ödemeleri de her ay, aynı posta çeki hesabına yatırılabilir.
* Kampanya stoklarla sınırlıdır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)