Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Sosyal Medyada “Ebu Muaz” Künyesini Kullananlar Hakkında Uyarı

Facebook, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya programlarında “Ebu Muaz” künyesini kullanan veya “Darussunne” adıyla Facebook yayını yapa...

23 Ocak 2018 Salı

40 Hadiste İman ve İslâm/İmam el-Âcurrî

40 Hadiste
İman ve İslâm
Te'lif: İmam Ebu Bekr el-Âcurrî rahimehullah
Tercüme ve Tahkik: Ebû Muâz el-Çubukâbâdî
(Farklı nüshalar karşılaştırılarak yeniden tercüme ve tahkik)
 
Kitabı indirmek veya okumak için buraya tıklayın

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)