Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar * Makale sahibi isminin yayınlanmasını istememiştir. Tercüme Eden: Ebu Muaz el...

17 Şubat 2018 Cumartesi

Allah'ın Güzel İsimleri ve Yüce Sıfatları

Allah'ın Güzel İsimleri ve Yüce Sıfatları

Te'lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Okumak için tıklayın

Esmau'l-Husnâ konusunda yazan bütün âlimlerin görüş ve delilleri incelenmiş ve ihtilaflardan uzak şekilde kitaba son şekli verilmiştir. Hamd ve Minnet Allah'adır.
Link güncellenmiştir...

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)