Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 ez-Zerîa Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi


14 Haziran 2018 Perşembe

Şevval 1439 Hilali Görüldü

Zambia'dan Lusaka'daki Nuru Muhammedi mescidinin imamı İmtiyaz Misbahî Azhari Şevval hilalini gördüğünü rapor etti.
Zimbabwe'den Eyyub Muhammed, Harare'de şevval hilalini gördüğünü rapor etti.
İngiltere'den Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Merkesi genel sekreteri Sirac Gazi, Güney Afrika'da Şevval hilalinin görüldüğünü bildirdi.
Hindistan'dan Raşid Osman da Kerala sahilinde sabah 07:15'te hilali gördüğünü rapor etmişti.
İki şahidin şahitliğiyle hilal tespit edilmiş olup 15 Haziran günü Ramazan Bayramıdır. 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)