Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi7 Nisan 2019 Pazar

Youtube Kanalından Canlı Yayınlar Hakkında Duyuru

Youtube kanalından çarşamba ve cumartesi akşamları yapılan canlı yayınlar bu hafta Youtube sitesinin aldığı yeni bir karar sebebiyle yapılamamaktadır.
Bu yeni karara göre en az 1000 abonesi olmayan kanallar canlı yayın yapamıyor. Bu sebeple canlı yayınların devam etmesini isteyen kardeşlerimizin aşağıda verdiğim kanal linkine girerek abone olmaları gerekmektedir. 
Abone sayısını 1000'e ulaştırdığımızda canlı yayın yapılabilecektir:
 
Yukarıdaki linke girdikten sonra sağ üst köşede "Abone ol" yazılı kısma tıklamak gerekmektedir.

* Uyarı Youtube'da Haricî sapıklardan Mahmud Ebu Muaz adına da bir kanaldan bâtıl yayınlar yapılmaktadır, lütfen cahil sapıkların kanallarıyla Ebu Muaz el-Çubukâbâdî'nin kanalını karıştırmayınız! Din ve menhecimiz bid'at ehlinin menhecinden fersah fersah uzaktır!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)