Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi6 Mayıs 2019 Pazartesi

Ramadan 1440 Hilali Hakkında

5 Mayıs 2019 (29 Şaban 1440) akşamı hilalin çıplak gözle görülmesi imkanının ilk başladığı bölgeler olan afrika ülkelerinde hava açık olmasına rağmen, Nepal, Zimbabwe, Gana, Güney Afrika, Nijerya, Kenya, Fas ve Namibya'dan hilalin görülemediği rapor edilmiştir. Amerika kıtasından haber beklenmektedir. Aksi yönde bir haber gelmediği takdirde Şa'ban ayı 30'a tamamlanacak ve Ramadan 7 Mayıs Salı günü başlayacaktır.
Palavracı kıssacı Ubeydullah Sırtlan gibi habislerin - sünnete uyup hilali aradığını iddia ederek, böyle bir şey yapmaktan dolayı da aşağılık kompleksi içinde özür dilercesine saçıp sıvazlamalarına aldanmayın!
Yine sapık tekfircilerin her sene olduğu gibi düzmece resimler yayınlayarak hilal görüldü diye attıkları bariz yalanlara da itibar etmeyin!  
Suudi Arabistan sapıklarına gelince; bu sene de Şaban'ın 28'inin 29'u olduğunu iddia ettiler ve Cumartesi akşamı(!) hilal gözlediklerini, ama göremedikleri için Şabanı 30'a tamamladıklarını iddia ettiler! Halbuki 30'u diye ilan ettikleri gün (pazar günü) aslında Şaban'ın 29'u idi. Bu yüzden Suud'lular pazartesi Ramazan'a başlama kararı aldılar. Saptırıcıların şerrinden Allah'a sığınırız. 
* Hilal gözlem raporlarını sadece Ramazan, Şevval ve Zilhiccede değil, bütün aylarda, dünyanın dört bir yanından haberlerle takip etmekteyiz.  

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)