Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi1 Mayıs 2019 Çarşamba

Sahih Nebevi Tıb Kitabı Çıktı!

Muhaddis Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'nin tıp konusunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ümmetin selefinden gelen sahih rivayetlerden derleyerek tahkik ettiği Sahih Nebevi Tıb kitabı Mercan Kitap yayınları arasında basılarak piyasaya çıkmıştır.

Karton kapak 400 sayfa, ithal kağıt, renkli baskı www.sahihkitap.com sitesinde 25 tl.'den satışa sunulmuştur

Sahih Nebevî Tıb kitabını veya diğer Dâru's-Sunne kitaplarını sipariş vermek için BURAYA TIKLAYIN...

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)