Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi



3 Haziran 2019 Pazartesi

Hilal Hakkında Uyarı!

Hilalin konumu her gün günlük olarak takip edilmektedir. Bu gece hilal en erken Amerika kıtasında ancak teleskopla görülebilecek imkanda bulunmaktadır. Çıplak gözle rü'yet ise ancak Polenez adalarından mümkün olabilecektir. Dolayısıyla hilal haberi ancak çok geç saatlerde ulaşabilecektir.
Suud'daki şeytanlar eski tarihlere ait sahte resim ve hilal görüldüğüne dair yalan haberleri, her sene olduğu gibi bu sene de yayınlamaktadırlar! İtibar etmeyiniz! Şevval hilali için iki adil şahit zorunludur. Bahsi geçen asparagas haberleri iletenlere kimlerin hilali gördüğüne dair isim talep edin ve gelecek cevaplara isterseniz hayret edebilirsiniz!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)