Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi4 Haziran 2019 Salı

Oruç ve Bayram Çalan İman Hırsızlarına!

Yeni hilalin doğuş vakti 4 Haziran saat 11:02 olmasına rağmen dün akşamdan itibaren hilal görüldü diye her zamanki gibi yalan söyleyen resmi tagutlar, sonra eski tarihlere ait hilal resimlerini dün akşama aitmiş gibi yayan Deccal Dernekleri Müslümanların bir orucunu ve bayramını daha çaldılar.
Tıpkı akidelerini ve imanlarını çaldıkları gibi!
Tıpkı hâinleri emin, eminleri hâin saydıkları gibi!
Tıpkı demokrasi küfrünün sisteminde oy kullanmaya "vacip", Müslümanlar arasında cereyan eden fitnelere "cihad" diyerek pervasızca söyledikleri yalanlar gibi!
Onlara hilaller hakkında yalan söylemek zor bir şey mi sanıyosunuz?

 Müslümanların orucundan çalarak bayramlarını da kaybettiren kahrolasıca dernekçilere gelsin:

Bidatçiler.MP3

meddahlar yalanci.MP3

sinsidir sineler.MP3

tarikati terk eyle.MP3

Bu neşidlerin sözleri için: http://ebumuaz.blogspot.com/p/siirlerim.html

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)