Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi5 Haziran 2019 Çarşamba

Suud Hükümetinin Şevval Hilalinde Hata İtirafı

Suudda Mecmau'l-Fıkhi'l-İslami azası Muhammed en-Nuceymi, el-Arabiye adlı kanalda Suudi Arabistan hükümetinin Şevval hilali zannedilerek Zuhal gezegeninin görülmesi sebebiyle hata ettiğini ve halka keffaret olarak 1.06 milyar riyal ödeyeceğini açıkladı
Yine Cidde şehrindeki el-Cemiyyetu'l-Felekiyye, görülenin şevval hilali değil, zuhal gezegeni olduğunu teyit etti.
Buna göre Suudiler doğru günden bir gün önce bayram ettiler. Bu hatanın, Şevval hilali konusunda Suud hükümetinin ilk hatası olmadığını da zikretmekte fayda var.
Bu yanlışlıktan ve hatanın Cidde'deki el-Cemiyyetu'l-Felekiyye tarafından teyit edilmesinden sonra, Suud hükümeti, halkına 1.06 milyar riyal keffaret ödeme mesuliyetini yüklendi. El-Cemiyyetu'l-Felekiyye, bu sene o vakitte ülkenin bazı mıntıkalarında zuhal gezegeninin çıplak gözle görülebildiğini ama Şevval hilalinin bu ülkede bu sene görülmesinin imkansız olduğunu da açıkladı

Haber kaynağı Şebeketu'l-Hurriyyeti'l-İslamiyye sitesi
Tercüme Ebu Muaz

Yukarıda tercemesini aktardığım haber çeşitli sosyal medya sitelerinde yayılmaktadır. Kimisi bu haberi yalanlamış ve 2011 yılında da ortaya atılmış bir iddia olduğunu söylemektedirler.
İşin kefaret ödenmesiyle ilgili magazin boyutu bizi ilgilendirmez. Bir hakikat var ki, hilalin görülmesine imkan olmayan bir bölgeden hilal görüldüğü yalanı yayılmış ve insanların dinî günleri heba edilmiştir!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)