Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi31 Temmuz 2019 Çarşamba

Üç Kitap Daha Çıktı!

Kırk Hadiste İman ve İslam
Te'lif: İmam Ebu Bekr el-Âcurrî
Tercüme ve Tahkik: Ebu Muaz

Kıyametin Üç Büyük Alameti
(Deccal, Ye'cüc ile Me'cüc ve İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü)
Te'lif: Mecdi Muhammed eş-Şihavî
Tercüme ve Tahric: Ebu Muaz 

Niçin?
(Akide ve Menhecle İlgili Sorulara Cevaplar)
Te'lif: Ebu Nuceyd el-Mekkî
Tercüme ve Tahric: Ebu Muaz

Sipariş için: www.sahihkitap.com sitesini ziyaret ediniz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)