Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

28 Haziran 2020 Pazar

Korona Yalanını Allah'a Ortak Koşanlara Reddiye Kitabı

Korona Yalanını Allah'a Ortak Koşanlara Reddiye

Paganistlerin uydurdukları korona virüsü! yalanı sebebiyle kâfir olmuş yakınlarınıza bu risaleyi ulaştırın ve küfürden tevbe ederek İslâm'a dönmelerine davet edin! 

Buraya tıklayarak pdf dosyayı açabilir, sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçerek indirebilirsiniz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)