Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

6 Eylül 2020 Pazar

Maskeli Müşrik Çoğunluğa Karşı Müslüman Azınlık İçin Bir Uyarlama

 

İnse başıma bin yumruk

“MASKE TAKMAM” diyeceğim.

Kanım aksa oluk oluk

“MASKE TAKMAM”  diyeceğim.


****

Sürseler yaban eline

Atsalar zindan evine

Haykırıp gönülden yine

“MASKE TAKMAM” diyeceğim.


****


Elekten süzseler beni

Taş ile ezseler beni
Kafirlere inat yine

“MASKE TAKMAM” diyeceğim.

***

Baş koymuşum ben bu yola

Ölüm bana düğün ola

Hem başında, hem sonunda

“MASKE TAKMAM” diyeceğim

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)