Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

9 Eylül 2020 Çarşamba

VİRÜS DİYE BİR ŞEY YOKTUR!

 BİZE GÖSTERİLEN "VİRÜS" RESİMLERİ DOĞRU MU ?

Virüs tarihi araştırmacısı, virüs kavramının hangi deneylerle ve kimlerle başladığını anlatan Dr. Robert O. Young, insanların en başından beri kandırıldığını, "virüs" resmi diye internette gösterilenin Alyuvar'ın phage'ler içinde kalarak deforme olmuş hali olduğunu söylüyor. Ve bugüne kadar bir tane bile sözde virüsün izole edilmediğini, yanlış santifirüj yöntemi ile moleküler çorbadan aldıkları DNA-RNA kırıntılarına anlam yüklediklerini söylüyor. Batı güdümlü modern bilimin bilimde yalan söylediğine hemen hemen pek çok konuda zaten denk geliyoruz. Ama tabi, bu süreçler medya desteği ile devam ettiği için, toplumlar kendilerine bir hikaye anlatılıp bir-iki de görsel gösterilince, üstüne de ekranlarda sık sık korku yayan sözde uzman çıkınca, bunlar da bin kez tekrarlanınca inanıyorlar. Zaten bir kez mesele korku ve inanç ikiz kardeşine havale olmuşsa, kimseye laf anlatmak pek de mümkün olmuyor.

Bizlere gösterdikleri sözde virüs resmi bile uydurma. Herkes hatırlayacaktır, bu Çin hayvan pazarı muhabbeti çıktı çıkalı ortalık rengarenk virüs resimleriyle doldu, allı yeşilli, morlu, sarılı mavili, biri de demedi ki bunlar nasıl virüs resmi, hergün çeşit çeşit, renk renk yeni bir resmi çıkıyor. Bunu daha ilk günlerde en çok gösterdiler çünkü toplumun gözünün resimlere doyması gerekiyordu inanması için ve hatta en başta bu kadar tuhaf çelişkileri yutarsa, gerisi daha kolay gelirdi. hakikaten de öyle oldu. Hani herkes duymuştur, "bir yalanı ne kadar çok tekrarlarsan gerçeğin yerini alır" diye. Sistemin kontrolünde tek tip eğitim alan o sözde uzmanlar da bunları tekrarlayınca zaten her şeye inançla yaklaşan, araştırmayı pek tercih etmeyen, tv kültürü ile yetişmiş milyonlar da "uzmanlar söylüyor hepsi yalan mı söylüyor" deyip çemberi tamamladılar. Şimdi bu çember etrafında yörüngeye giren beyinler ara sıra tutulmalarla beraber dönüşlerine devam ediyorlar sihirli ve gizemli maskeleriyle, uzmanlar halka bir de Süpermen pelerini verse tam olacak ya da Batman kıyafeti. Bu konuda kitap yazan Dr. Robert O. Young'un virüs tarihi ve sağlık için gerekli pH konusu mu, boşver onu, uzmanların korku filmlerini izlemek daha heycanlı, şimdi kim oturup yazı okuyacak da beynini yoracak değil mi ? Maske konuşmak daha kolay, her eğitim seviyesinden insanın yapabileceği bir şey maske üzerinden cümle kurmak, zaten bu nedenle meseleyi maskeye indirgediler aynen futbol topu gibi herkesin konuşabileceği bir imaj olsun ortalıkta diye.

Biz gene de merak eden, araştırmak isteyecekler için Robert O. Young'un çevirisini yaptığımız aşağıdaki sözde virüs hakkındaki görselini ve altındaki yazısını verelim :

"Enfekte kırmızı kan hücrelerinin hayalet Koronavirüs ile bir araya gelmesinin bir Mikgrografı. Bu sözde enfekte hücreler, artan asitlik ve azalan pH - < 7,2 nedeniyle pleomorfik değişikliklerden geçen biyolojik dönüştürücü kırmızı kan hücrelerininden başka bir şey değildir. Kan veya vücut hücrelerinin biyolojik dönüşümü, insterstisyum bölümlerinin insterstisyel sıvılarının asidik bir ortamında gerçekleşen ve daha sonra lenfatik sistem tarafından dört kanalla -idrara çıkma, dışkılaşam, terleme, ve/veya solunum- ortadan kaldırılamadığında, diyet ve metabolik asidik atıkların birikmesinin neden olduğu hidrostatik basınç yoluyla kan plazmasına dökülmesiyle sonuçlanan doğal bir süreçtir."
(Dr. Robert O. Young )

YAZIDA GEÇEN TEKNİK TERİMLER

- Kırmızı Kan Hücresi : Alyuvar

- Mikrograf : Bir nesnenin mikroskop -ya da benzeri bir alet- altında çekilmiş fotoğrafı ya da dijital resmidir.

- İnterstisyum : Dokular arası boşluğu oluşturan ve son zamanlarda "organ" olarak da tanımlanan vücut organlarında farklı iki doku arasındaki ayrım yapıları.

- İnterstisyel sıvı : İnterstisyum bölgesindeki sıvı

- Pleomorfik : Çok biçimli

- pH : Asitlik göstergesi

- Lenfatik Sistem : Lenf damarları, lenfatik organlar ve lenfodik dokudan oluşan, bir organ sistemidir. Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası.

- Hidrostatik basınç : Bir sıvının, kendisini çevreleyen duvar yüzeylerine yaptığı basıncı ifade eder.Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)