Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

6 Ekim 2020 Salı

Maske Takmak Neden ve Ne Zaman Şirk Olur PDF

 Hastalık Bulaşmaması İçin Maske Takmak Şirktir!

Te'lif: Ebu Muaz el-Çubukâbâdî

Bu pdf'yi paylaşın, çıktısını alıp kitapçık haline getirerek dağıtın, yaygınlaşan şirke karşı üzerinize düşeni yapın!

kitabı indirme için buraya sağ tıklayıp "farklı kaydet" seçin

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)