Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir ŞerhiSatışı Yapılan Kitaplar
Sipariş için e-mail: 
 

*************************
Tasavvufun Hakîkati
Ciltli, Şamua kağıt, iki renk baskı, 600 sf.
İndirimli 20 Tl.
 
Bizden Olmayanlar

Ciltli, şamua kağıt 875 sf. 
İndirimli: 30 tl.
*****************************************
Abdest ve Namaz Ahkâmı
Metalik renk cilt, şamua kağıt,  535 sf.
İndirimli: 20 Tl.
******************************************
Sahih İlmihal 4. Baskı

Metalik renk cilt, şamua kağıt 860 sf. 
İndirimli: 30 Tl

**********************************
Sünnet Müdafaası
 
Ebu Muâz el-Çubukâbâdî
Ciltli, şamua kağıt, iki renk baskı, 515 sf.
İndirimli: 20 tl.


********************************************
 
Hanefî Mezhebi Nasıl Bozuldu? (İçtihat ve Taklit) - Muhammed Buhayt
Tercüme ve tahric: Ebu Muaz

Karton kapak, şamua kağıt, küçük boy
Fiyatı: 3.5 Tl.
***********************************************************************

Hadis Ehlinin Tarihi

Ahmed b. Muhammed ed-Dihlevî
Tercüme ve Tahkik: Ebu Muaz el-Çubukâbâdî
Fiyatı: 8.5 tl.


Yakında İnşâallah:
Haricîlik İle Mürcie Arasında
Tekfir Sapması
 
Ciltli, şamua kağıt iki renk baskı 720 sf.
 
Sahih Tefsir 1. Cilt
Altın Kâideler Şerhi

Hayâ Sigortası TesettürMeclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)