Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

18 Ekim 2011 Salı

Tesbih Aleti Hakkında Bir Hatırlatma...

Bismillah.
Allah Azze ve Celle'yi taşlarla ve boncuklarla zikretmenin bid'at olduğunu bilen bazı müslümanlar, 11'lik veya buna benzer tesbih aletlerini ellerinde taşımak konusunda işi gevşek tutmakta, "Bununla Allah'ı zikretmedikleri için" sakınca görmemektedirler. Ancak mesele maalesef bu kadar basit değildir. Çünkü sözü edilen boncuklu tesbih aletleri, hristiyanların ibadet amaçlı olarak kullandıkları eşyalardandır. Her bir boncuğun da onlara göre kutsal bir anlamı vardır. Google sitesinde görsel aramalarında "rosary" veya "rosenkranz" yazılarak arama yapanlar bunu açıkça göreceklerdir. Tesbih aletinin kafirlerin ibadetlerinde nasıl kullanıldığını görmeniz için aşağıda bununla ilgili bir resmi sunuyorum:
Bu resimde her boncuğun karşısında hristiyanların ne söyleyecekleri tarif edilmiştir. Yine Google sitesinde "buddhisten gebetskette" yazılarak aratıldığında budistlerin boncuklarına daha çok benzediği görülür.
Binaenaleyh, bu boncukları stres atmak vs. gayelerle dahi elde taşımak, kafirlere ibadetlerinde benzemek olacağından caiz değildir. Bunu öğrendikten sonra "Benim onlara benzemek gibi bir niyetim yok" diyenin mazereti geçerli değildir. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güneş doğarken, tepedeyken ve batarken namaz kılmayı yasaklamış, bunun sebebini de güneşe tapan müşriklere benzemek olarak açıklamıştır. Bu vakitlerde namaz kılacak olan bir müslümanın niyeti, Allah'a ibadet olmasına rağmen, şeklen de olsa kafirlere benzemek yasaklanmıştır.
Boncuklarla ve taşlarla tesbih etmenin bidat oluşu, delilsiz olarak zikirleri belirli bir sayıda sınırlamanın bidat oluşu hakkında daha önce yayınladığımız şu yazılara bakınız:

Ebu Muaz el-Çubukâbâdî


Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)