Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

27 Temmuz 2013 Cumartesi

İki Yüzlüye Güvenilmez!

Ebu Hureyre radıyallahu anh'den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

مَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا

"İki yüzlünün güvenilir olması beklenmez"
Sahihtir. Buhari Edebu'l-Mufred (313) Ahmed (2/289, 365) Bezzar (14/386, 15/59) Beyhaki (10/264) Beyhaki Şuab (4/229) Haraiti, İttilau'l-Kulub (367) el-Elbani es-Sahiha (3197)

Zu'l-vecheyn/iki yüzlü: Ona başka türlü, buna başka türlü davranmayı kendisine politika edinmiş, insanların yüzüne başka, arkasından başka türlü konuşan, yaptığı entrikalardan kimsenin haberdar olmayacağını zanneden kimsedir.  

23 Temmuz 2013 Salı

Arapça Testi

Arapça derslerinin ilk 10 bölümüne katılanlar için test

Katılmak için buraya tıklayınız...

8 Temmuz 2013 Pazartesi

İftarda Acele Etmek Farz, Diyanet Ezanına Uyarak Geciktirmek Bidattir

Güneşin batışını gözlemleyen herkesin malumudur ki güneş, tagut diyanetin ve hazır takvimlerin akşam namazı olarak belirlediği vakitlerden en az 15-20 dakika önce batmaktadır. Batıl ehline benzemekten sakınma ilkesini hiçe sayan bazı şuursuz kimseler iftarda acele etmek suretiyle sünnete ittiba eden hak ehline karşı çıkarken aşağıda zikredeceğim şüpheyi öne sürmekte, iftarı geciktirseler de güya "yıldızları bekleyecek kadar geciktirmedikleri" için kendilerinin hadise muhalefet etmediklerini iddia etmekte ve insanları saptırmaktadırlar:

İbn Huzeyme, İbn Hibban ve Hakim; Muhammed b. Ebi Safvan – Abdurrahman b. Mehdi – Sufyan – Ebi Hazım - Sehl b. Sad radıyallahu anh yoluyla rivayet ediyorlar: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu “Ümmetim iftar etmek için yıldızları beklemedikçe sünnetim üzere devam eder.” Sehl radıyallahu anh dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç olduğu zaman birisine bir şey hazırlamasını emreder, güneş battı dediği zaman iftar ederdi.”[1]

Daha önce Şeyh el-Elbani'nin tashihine itimad ederek bu hadisi "Bizden Olmayanlar" adı kitabıma almıştım. Sonra isnadını incelediğimde bu hadisteki “yıldızları beklemedikçe” ziyadesinin münker bir ziyade olduğu ortaya çıktı. Allah'a hamd olsun. Zaten bu ziyade, rivayetin sonunda gelen “güneş battığı zaman iftar ederdi” şeklindeki açıklamaya da aykırıdır. Zira güneşin batmasından sonra yıldızların görünmesine kadar uzun bir süre vardır. Münker; zayıf bir ravinin sikalara muhalif rivayetidir. “yıldızları beklemedikçe” ziyadesi sadece Muhammed b. Ebi Safvan yoluyla gelmiştir ve o meçhulu’l-hal bir ravidir. Sika raviler ise bu ziyadeden bahsetmemişlerdir.

Nitekim Ahmed b. Hanbel; Abdurrahman b. Mehdi ve İshak el-Ezrak – Sufyan – Ebi Hazım – Sehl b. Sad radıyallahu anh yoluyla gelen rivayette; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzere devam ederler” lafzıyla rivayet etmiştir.[2]

Yine Buhari ve Muslim Ebu Hazım’a ulaşan isnadlarıyla mahfuz olan metni şu lafızla rivayet etmişlerdir; Sehl b. Sad radıyallahu anh’den: Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “İnsanlar iftar etmekte acele ettikleri sürece hayır üzere devam ederler.[3]
İftarda acele etme emri mutevatir yollarla gelmiştir:

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء أمرنَا بِتَأْخِير السّحُور وَأَن يعجل الْإِفْطَار وَأَن نمسك أَيْمَاننَا على شَمَائِلنَا فِي الصَّلَاة
Biz peygamberler topluluğu, sahurun geciktirmek, iftarda acele etmek ve namazda sağ ellerimizle, sol ellerimizi tutmakla emrolunduk.”Sahih. İbn Hibban (5/67) Ziyau’l-Makdisi (11/209) Tayalisi (2776) Darekutni (1/284) Taberani (11/199) İshak b. Rahuye (909) Abd b. Humeyd (624) Beyhaki (4/238) Deylemi (141) el-Elbani Sahihu’l-Cami (2286)
İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ: بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ , وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ , وَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
Biz peygamberler topluluğu şu üç şeyle emrolunduk: iftarda acele etmek, sahuru geciktirmek ve namazda sağ eli, sol el üzerine koymak.”Sahih. Taberani Mucemu’s-Sagir (279) Mu’cemu’l-Evsat (3/238) Beyhaki Sunenu Sagir (1383)
Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا، ونؤخر سحورنا، ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة
Peygamberler topluluğu olarak iftarımızda acele etmek, sahurumuzu geciktirmek ve sağ ellerimizi namazda sol ellerimiz üzerine koymakla emrolunduk.” Sahih. Darekutni (1/284)
Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الْإِفْطَارِ»، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ
Şüphesiz sahuru geciktirmek, iftarı erken yapmak ve kişinin namazda parmağıyla işaret etmesi nübüvvetin yetmiş cüzünden bir cüzdür.Zayıf. Abdurrazzak (2/250, 4/231) Ebu Ahmed Hakim el-Esami ve’l-Kuna (4/15) Taberani ed-Dua (641)
Enes b. Malik radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين الأيدي على الأيدي في الصلاة
İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek ve namazda sağ eli, sol el üzerine koymak peygamberlik ahlakındandır."Sahih ligayrihi. Ebu Muhammed el-Cevheri Emali (el yazma no 24)
Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh dedi ki: “İftarda erken davranmak, sahuru geciktirmek ve namazda sağ eli sol el üzerine koymak nebilerin ahlakındandır.”Sahih mevkuf. İbn Ebi Şeybe (2/278) Bkz.: Elbani Sahihu’l-Cami (3038)
Huzeyfe radıyallahu anh’den: “Sahuru geciktirmek, iftarda acele etmek ve sağ eli sol el üzerine koymak peygamberlerin ahlakındandır.”Hasen ligayrihi mevkuf. Ebu Muhammed el-Cevheri Emali (el yazma no 23) Darekutni es-Salis ve’s-Semanun Mine’l-Efrad (33)
Bu konuda Aişe radıyallahu anha'dan (Hasen ligayrihi. Darekutni (1095) Beyhaki (2/29) ve Ya’la b. Murre radıyallahu anh’den (Hasen ligayrihi. Bkz.: Elbani Daifu’l-Cami (2608) de rivayetler gelmiştir. (Bkz.: Muhammed Hayyat es-Sindi, Fethu’l-Gafur Fi Vad’il-Eydi Ale’s-Sudur (s.3-4)
 


[1] İbn Huzeyme (2061) İbn-i Hibban (3510) Hakim (1584)
[2] Ahmed (5/331)
[3] Buhari (1957) Müslim (1098).

6 Temmuz 2013 Cumartesi

Destek Mitinglerine Katılmak hakkında soru

Soru: Esselamu Aleykum Ve Rahmatullahi Ve Berakatuh. Bu pazar R. Tayyib Erdoğan'ı destekleme amacına bizim yakın olduğumuz bir şehirde büyük bir miting düzenlenecek. Böyle bir mitinge katılmak caiz mi?

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)