Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Nisan 2012 Pazar

İbn Ebi Şeybe'nin Sefer'le Alakalı Rivayetleri Hakkında


İbn Ebi Şeybe’nin Seferilik Mesafesi ve Müddeti Hakkındaki Rivayetlerinin Kritiği


Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Bismillah

İbn Ebi Şeybe’nin Musannef’inin Türkçe’ye tercüme edilmesinden sonra bu kitapta geçen seferilikle alakalı rivayetlere dair şüphe ve soruların sıkça dile getirilmesi sebebiyle, ilgili rivayetlerin değerlendirmesini sunuyorum:

27 Nisan 2012 Cuma

Münafık Kadınların Örtünme (!) Şekli ve Akibeti


Münafık Kadınların Örtünme (!) Şekli ve Akibeti

Ebu Muâz el-Çubukâbâdî

Zikredeceğim hadislerde tesettürü terk eden kafire kadınlardan değil, kendilerini İslâm’a nispet ettikleri halde Allah’ın emrettiği şekilde örtünmeyen kadınlardan bahsedilmektedir. Onlar tesettürün Kitap ve sünnette gelen şartlarına riayet etmeyen kadınlardır:

17 Nisan 2012 Salı

Okulların Önündeki Engeller

Bismillah          
  Rejimin "Milli Eğitimi" masum göstermek için çırpındığına, 4+4+4 gibi yeni formüllerle kız çocuklarını da okula göndermek için çağrı yaptıklarına, birçok müslüman (!) cemaat ve derneklerin de bunu desteklediklerine şahit oluyoruz. Dinini bilen her müslüman şunu da zorunlu olarak bilir ki, "Ebu Cehil Okulları" diyebileceğimiz bu okullara çocukların gönderilmesinin meşru olmasının önünde birçok engeller vardır.

10 Nisan 2012 Salı

Video İle Davette Bulunan Fesadcılar Hakkında Fetva


14.02.2007 tarihli fetva:

Soru: “Değerli şeyh Yahya b. Ali el-Hacuri! Allah seni hıfzeylesin. Burada Haşid beldelerinden Humr şehrinde kadınlar için bir okul var. Bu okulda öğretmenler kadınlara haftalık olarak video kaydıyla ders veriyor. Bu video kayıtlarında sakalı traşlı ve pantolon giymiş erkekler var ve tesettürsüz kadınlar arasında konferans veriyorlar. Kadınlar da bu videoya bakıyor! Sizden bu konuda cevap vermenizi ve delillerle açıklamanızı rica ediyoruz. Allah size hayırlı karşılık versin.

Kadın-Erkek Karışık Eğitim Yapan Üniversitede Okumanın Hükmü


İngiltere’den Ebu Muhammed Abdullah eş-Şumeyri’inin sorusu: “Babam beni birçok fitnelerin bulunduğu ve kadın-erkek karışık eğitim yapılan üniversitede okumaya zorluyor. Ne yapmalıyım? Allah size bereket versin.”

Şeyh Yahya el-Hacuri’nin cevabı: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Halık’a isyan olan konuda mahluka itaat yoktur” buyurmuştur.
Fetva tarihi: 29.04.2010
Link: http://www.sh-yahia.net/show_fatawa_167.html

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)