Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

22 Kasım 2011 Salı

Düzeltme

Açıklama:
Bir hafta kadar önce teşehhüdde parmak işareti hakkında sorulan soruya istinaden verdiğim cevapta Şeyh Mukbil rahimehullah'ın Camiu's-Sahih adlı eserinden verilen nakli, adı geçen kitapta bulamadığımı, ancak müellifin Sahihu'l-Müsned adlı eserde bahsi geçen açıklamayı bulduğumu belirtmiştim. Baktığım Camiu's-Sahih baskısı 1416/1995 tarihli olan baskıdır. Ancak Hüseyin Cinisli kardeşimiz, yapılan naklin Camiu's-Sahih'in şeyh Mukbil rahimehullah'ın vefatından sonra 1429 yılında yapılan üçüncü baskısında mevcut olduğunu beyan eden ve ilgili bölümün taranmış resmini ihtiva eden bir açıklama yapmıştır. Her ne kadar bu nakilde geçen açıklamaların Şeyh Mukbile ait olması hususunda herhangi bir şüphe bulunmasa da, Şeyh'in Sahihu'l-Musned'de yaptığı bu açıklamanın, kendisinin vefatından sonra Camiu's-Sahih kitabına eklenmesine ihtimal vermediğimden nakilde hata olduğunu yazmıştım. Bu da benim zanna dayalı bir hatam olmuştur. Allah'tan bağışlanma ve ilgililerden haklarını helal etmelerini temenni ediyorum. Hakkın teslimi için Hüseyin Cinisli kardeşimin bahsi geçen açıklamasını naklediyorum:


14 Kasım 2011 Pazartesi

Teşehhüdde Parmak İle İşaret Meselesi

Bismillah
E-mail yoluyla veya forumda sıkça sorulması üzerine namazda parmak işareti hakkındaki soruya forumda verilen cevabı buraya aktarıyorum:
Soru: Selamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu
Hocam bir internet sitesinde şöyle bir fetva gördüm İnşaAllah bir açıklık getirirseniz çok memnun olurum zira biz bunu sahih biliyoruz ve Amel ediyoruz. Allah Razı Olsun.

13 Kasım 2011 Pazar

Tevhidin Önemi

Ebu Musa Abdulkadir el-Ardahanî Kardeşimizin - Allah muvaffak kılsın - Frsansa Nasihat Derneği'nde Tevhidin Önemi Başlıklı Sohbeti
dinlemek için tıklayınız

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)