Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

23 Eylül 2014 Salı

İmam el-Kercî el-Kassâb'ın (v.360) Kıyas Hakkındaki Sözlerinden


İmam Hafız, Mücahid, Muhaddis Muhammed b. Ali el-Kercî el-Kassâb, Nuketu’l-Kur’ân’da (2/90) şöyle demiştir:
O halde (ey mü'minler!), eğer Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun helâl ve temiz olarak size verdiği rızıktan yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin. O size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilenleri haram kılmıştır. Her kim (ölüm korkusuyla) yemek zorunda kalırsa saldırmadan ve aşırı gitmeden (bunlardan yiyebilir); şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir. Dillerinizin yalan vasfetmesi dolayısıyla 'şu helâldir; bu da haramdır" demeyin; aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Allah'a iftira edenler ise, asla felah bulmazlar. Onlar için (dünyada) az bir menfâat (âhirette de) acı bir azâb vardır.” (Nahl 114-117)

Bu ayetlerde Allah’ın anlamaya muvaffak kıldığı, zorlama ve inadı bir tarafa bırakan, helal ve haram kılmada nefsinin kıyastan aldığı tada itibar etmeyen kimseler için kıyasın batıl oluşuna dair hüccet açıktır.

Bu ayet Allah’ın helal kıldığı bütün rızıklara teşvikle başlamakta, bunun üzerimizde bir nimet olduğunu haber vermekte ve şükretmemizi emretmektedir. Sonra haram kısmına geçmekte ve şöyle buyrulmaktadır:
O size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilenleri haram kılmıştır.” Bunun dışında kalan her şey rızık, helal ve tayyibe dahil olup, şükretmemiz gereken nimetlerden sayılmıştır. Ayrıma ibtida olarak değil, ancak önceki kısımdan istisna anlamında gidilmiştir. Allah Azze ve Celle bununla da yetinmemiş, peşinden şöyle buyurmuştur:
Dillerinizin yalan vasfetmesi dolayısıyla 'şu helâldir; bu da haramdır" demeyin; aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Allah'a iftira edenler ise, asla felah bulmazlar. Onlar için (dünyada) az bir menfâat (âhirette de) acı bir azâb vardır.”

Kendisine itaat edilmesi farz kılınmış olan, helal ve haram kılması ancak Allah Azze ve Celle’nin emriyle olan Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem dışında, insanlardan hiç kimsenin helal ve tayyib rızık cümlesinden istisna edilen bu dört şeye ekleme yapma hakkı yoktur. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanlardan azı dişi olanları, kuşlardan pençeli olanları ve ismen sayılı olan bazı şeyleri haram kılmıştır. Yine zinakârın kazancını, köpek ücretini, hayvan çiftleştirme ücretini haram kılmış, güvenilir kimselerin rivayetleriyle gelen hadislerinde bazı alış verişleri yasaklamıştır. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den nas olarak bulduğumuz her şey bu dört maddeye katılır. Hakkında nas bulunmayan şeyin haram kılınması kişilerin görüşleridir. İyice düşünen ve ayetin inceliklerine dalanlara göre ayetin hükmüyle bunlar iftiradır."
Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)