Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

13 Kasım 2011 Pazar

Tevhidin Önemi

Ebu Musa Abdulkadir el-Ardahanî Kardeşimizin - Allah muvaffak kılsın - Frsansa Nasihat Derneği'nde Tevhidin Önemi Başlıklı Sohbeti
dinlemek için tıklayınız

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)