Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

15 Şubat 2012 Çarşamba

Asrın En Habis Bid'ati; Davete Karıştırılan Video Fitnesi!

Davete Karıştırılan Video Bid'ati Sona Erinceye Kadar Bu Fitneyle Mücadele Etmek Farzdır!
احذروا يا ايها المسلمون! ان صور كلها (بالفيديو او الفتوغرفي سواء) فتنة العصر وهو بدعة في الدعوة الاسلامية
Video Bid'atçilerine Reddiye 1

Video Bid'atçilerine Reddiye 2


* Kalplerini hevânın kuşattığı bazı kimseler: "Bir çok ulema video ve fotoğraf makinası ile çekilmiş suretlerin haram olmadığını söylediler" şeklinde sözlerle saptırmalar yapmakta, şeytanın yoluna davet etmektedirler. Eğer böyle diyen bir alim (!) varsa bu sözün, o alimin ayağının kaydığı, Kitaba, sünnete ve Ehl-i Sünnet'in menhecine açıkça muhalefet ettiği bir fetva olarak kabul edilmesi gerekir. Kitap ve sünnetin açık naslarına aykırı böyle fetvaları kabul etmek alimleri rab edinmektir. Bundan Allah'a sığınırız.

Video kayıtlarına aldıkları sohbetler ve Fotoğraflarını iliştirdikleri yazılarıyla "Hizmet ettiklerini" iddia edenler, nefislerini gemleyip bu zulm, bid'at ve fısk olan, şirke doğru yol almış eylemlerine son vermek suretiyle "Gölge etmesinler, başka ihsan istemez!" 


وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ
"Onlara, "Allah'tan sakının" denildiği zaman, kibirleri, onları daha da günaha götürür. Böylelerine cehennem yeterlidir. Orası gerçekten ne kötü bir yataktır" (Bakara 206)
! ! "Selefî hoca(!) olarak arzı endam edip de suretlerini sitelerine koyanlar!!

Birileri sizin putunuzu görüp de taparsa - sufilerin şeyhlerinin resimlerine rabıta yaptıkları gibi - ve yarın Allah size:

"Bunlara siz mi dediniz: "Allah ile beraber bize de kulluk edin?!" diye, ne cevap vereceksiniz?
Yoksa bunu uzak mı görüyorsunuz?
Unutmayın ki tevhid kelimesini dahi ne için söylediklerini bilmeyen topluluklar gelecektir. Tevhidden bu kadar habersiz kalacak toplumlara miras olarak suretlerinizi mi bırakmak istiyorsunuz?
Hal-i hazırda Allah ve rasulünün haram kıldığı suretlerin helal sayılmasına sebep olmuyor musunuz? Sizi rab edinenler hakkında sorulduğunuzda ne cevap vereceksiniz?
Bu büyük günahı açıktan işlemekle dinde şahitlik vasfınızı kaybettiğinizin farkında mısınız?
Yoksa sizin de mi Allah'ın haramlarını size helalleştiren, rab edindiğiniz hoca(!)larınız var?!! Her bakımdan kâmil, eksiksiz İslam dininin davetine apaçık haram olan bir unsuru katarak büyük bir bid'at çıkardınız! Berrak kaynakları bulandırdınız. Ya bu işten tevbe edin ya da Allah bu dini sizlerin kirinden temizleyecektir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)