Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

12 Ocak 2015 Pazartesi

Bayram Namazını Musallada Kılmak ve Bayramda Yeni Elbise Giymek


Soru: Bayram namazının musalla’da kılınması farz mı, müstehap mıdır? Yine bayramda yeni ve güzel elbise  giymenin hükmü nedir?
Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah’ın cevabı: Bayram namazının musallada kılınmasına gelince, daha önce sorulmuştu. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buna devam ettiği için farzdır. Yine namazgahta kubbe veya tavan olabilir. Yağmur veya başka bir zorunluluk olmadıkça mescidde kılınmamalıdır.
Yeni elbise giyme ve bakımlı olmaya gelince, bu güzel bir şeydir. Zira Ömer radıyallahu anh bir adamda ibrişimli (iyi cinsten ipekli) bir elbise görünce: “Ey  Allah’ın rasulü! Onu satın alsan da elçiler geldiğinde ve bayram gününde giysen olmaz mı?” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bu elbiseyi ancak nasipsizler giyer” buyurdu. Bu hadis, bayram gününde ipekli olmaması halinde yeni ve güzel elbise giymeye delildir.  Yine erkekler altın da kullanmamalıdır. Allah yardımcımız olsun.”
Ta’z gençlerinin soruları adlı kasetten.
Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)