Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Mart 2016 Çarşamba

İhtilat Hakkında Bir Şüphe ve Cevabı


Şüphe: "Kadınların iffetleri örtülerinde ve ihtilattan uzak kalışlarında değil, nefislerindedir
Cevap: Şüphe yok ki, kadınların iffetleri yalnızca nefislerinde değil, bilakis örtünmelerinde ve ihtilattan (kadın-erkek karışıklığından) uzak durmalarındadır. Tesettür konusunda gevşeklik iffetleri lekeler.
Kadın, etkilenmeyen cansız bir varlık değildir. Bilakis, kadın zayıftır ve değişkenliği hızlıdır. Kadın-erkek ihtilatı sebebiyle etkilenmesinden emin olunamaz. İmanı kuvvetli olsa dahi o masume değildir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: “Şunu iyi bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer.”
Peki ya kadın erkek karışıklığının ve imanları zayıf olanların çok olduğu durumlar nasıl olur?
Erkekler kadınları etkilediği gibi, kadın da, erkekleri etkiler. Nitekim Yusuf aleyhi's-selâm’ı gören kadınlar ondan etkilenmişler ve fitneye düşmüşlerdir. Yusuf aleyhi's-selâm şöyle demiştir: “Rabbim! Zindan benim için, onların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir. Eğer onlann tuzaklarını benden uzak tutmazsan, onlara meyleder ve câhillerden olurum” (Yusuf 33)
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: “Biriniz bir kadın gördüğü zaman kendi eşine gitsin. Zira bu, nefsinde olan şeyi giderecektir.” (Muslim (1403) Cabir radiyallahu anh’den rivayet etmiştir.)
Peki ya erkek, sevdiği kadına, kadın sevdiği erkeğe bırakılırsa durum nasıl olur? O ikisi gün geçtikçe ihtilata devam ederse aralarındaki rağbet artıp, musibetleri büyümez mi?
Hem kadının iffetiyle kalmaya devam ettiğini düşünecek olursak, aç kurtlardan onu kim savunacak? Hilelerden ve şeytanî adımlardan nasıl selamette kalınacak?
İslam, erkeklerle kadınlar arasındaki ihtilatı haram kılarken, kadının iffetli olanı ile olmayanı arasında fark gözetmemiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: “Allah ve Rasülü birşeye hükmettikleri zaman, mü'min erkek ve mümin kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah'a ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab 36)
O’nun emrine aykırı davrananlar; bir fitnenin kendilerine isabet etmesinden yahut can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar.” (Nur 63)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)