Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

5 Mart 2012 Pazartesi

Facebook Hakkında Fetva


Bismillah...

Şeyh Ebu Umer Usame b. Ataya el-Uteybi’nin fetvası özetle şu şekildedir:

Şüphesiz bu site (facebook) ahlaka uygun değildir. Bunun arkasında Siyonistler vardır. Erkeklerle kadınların ihtilatına sebep olduğu için dinen caiz değildir. Sizleri bu siteye ve benzerlerine kaydolup faaliyet göstermekten sakındırırım.

Kadınların tabiatleri zayıf ve saftırlar. Msn ve diğer programlar veya bunlara benzer (sosyal paylaşım) siteleri toplumda iki yönden eziyet vermektedir. Nitekim bu siteler, zina, boşanma, haramlar vb. olayların artmasına sebep olmuştur.

Facebook sitesi bütün bu bozuk vesileleri içinde barındırmaktadır. Bir kimse Facebook sitesinde davet amacıyla bir sayfa açsa, kadınlar da mutlaka bu sayfaya giriyor. Bu da erkeklerle kadınların birbirleriyle konuşmalarını, buluşmalarını kolaylaştırıyor. Hatta bazen resmini gönderiyorlar. Bu ise sadece Facebook hakkında değil, genel olarak haram bir iştir.

Gençlere, zararı faydasından daha çok olan bu siteden uzak durmalarını ve sakınmalarını öğütlüyorum.

Şeyh Usame b. Ataya el-Uteybî  

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)