Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

18 Temmuz 2012 Çarşamba

Kıyası Delil Sayan Kardavi'ye Elbani'nin Reddiyesi

Şeyh el-Elbani rahimehullah, el-Kardavi denen habise reddiyesinde şöyle demiştir:

el-Elbanî'nin el-Kardavî'ye kıyası delil getirmesi hakkında reddiyesi (dinlemek için linke tıklayın)

Tercümesi:
“Kardavi’nin kendisi diyor ki: “Deliller; kitap, sünnet, icma ve kıyastır.” Halbuki kıyas kesin bir delil değildir. Çünkü o bir içtihattır. İçtihat ise, sahih hadiste belirtildiği gibi; hata da edebilir, isabet de edebilir. Lakin o (Kardavi) bu mırıltıyı getiriyor, çünkü kurtulmak ve birçok dini hükümleri helal saymak için kesin bir delil bulamıyor…”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)