Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

27 Aralık 2019 Cuma

Nafile Namazlar, Kılınmayan Namazın Yerine Geçmez


Amellerden ilk sorulacak şeyin namaz olması ve namazdaki eksiklerin nafilelerden tamamlanması:

Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَوْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ

“Muhakkak ki kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Allah Teâlâ meleklere şöyle buyurur:

“Kulumun namazına bakın. Tam mı yoksa eksik mi?” Eğer tamamsa tam olarak yazılır. Eğer ondan bir şey eksik bırakmışsa Allah şöyle buyurur:

“Kulumun nafileleri var mı bakın. Eğer nafilesi varsa kulum için farzını nafilelerinden tamamlayın.” Sonra diğer amelleri de bu şekilde hesaba çekilir.[1]

Temîm ed-Dârî radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْهَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي تَطَوُّعًا تُكْمِلُوا بِهِ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ

Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namazı tam ise tam olarak yazılır. Eğer tam kılmamışsa Allah Tebarek ve Teâlâ meleklere şöyle buyurur:

“Kulumun nafile namazını buluyor musunuz? Farzından eksik bıraktığını nafileleriyle tamamlayın.” Sonra zekât sonra da diğer amelleri aynı şekilde hesaba çekilir.[2]

Enes b. Malik radiyallahu anh’den:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ تَمَّتْ تَمَّ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيلَ انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا بِهِ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ

“Muhakkak ki kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namazı tamsa diğer amellerine geçilir. Eğer namazında eksiklik varsa şöyle denilir:

“Nafilesi var mı bakın” eğer nafilesi varsa denilir ki:

“Namazındaki eksikleri nafilelerden tamamlayın.”[3]

Açıklama: Farz namazları kılmayan kimselerin diğer amellerine hiç bakılmayacağı ifade edilmiştir. Zira farz namazı terk eden kâfir olur. Kafir olanın ise hiçbir iyiliği kabul edilmez.
Bu hadislerde kişinin kılmış olduğu namazında yaptığı eksikliklerin nafile namazlarıyla tamamlanacağı ifade edilmiştir. Nitekim hadisin rivayet lafızlarında teb’iz edatı olan “min” harfi cerriyle, “namazından eksik olanlar” diye gelmiştir. Yoksa kişinin kılmadığı namazların yerine nafile namazların geçeceği ifade edilmemektedir. Bu manayı destekleyen rivayetler de sabit olmuştur:

Abdullah b. Kurt radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سَبَحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ

Kim tam kılmadığı bir namaz kılarsa, nafile namaz da kılsın ki onu tamamlasın.”[4]

İbn Ömer radiyallahu anhuma şöyle dedi:

إِنَّ أُنَاسًا يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُنْقِصِينَ قَالَ فَقَالَ وَمَا الْمُنْقِصُونَ؟ قَالَ يَنْقُصُ - أَوْ يَنْتَقِصُ - أَحَدُهُمْ صَلَاتَهُ بِالْتِفَاتِهِ وَوُضُوئِهِ

“Muhakkak ki kıyamet gününde bazı insanlar: “eksik bırakanlar” diye çağırılacaklardır.” Ona:

“Eksik bırakanlar ne demektir?” denilince dedi ki:

“Onlardan biri namazında iltifat etmesi (sağa sola dönmesi) ile ve abdestinde eksiklik yapmıştır.”[5][1] Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Mervezi Tazimu Kadri’s-Salat (180-186) Ahmed (4/65, 103, 5/72, 377) İshak b. Rahuye (506) İbn Ebî Şeybe (7/271) Nesâî (466-67) Tirmizî (413) İbn Mâce (1425) İbn Bişran Emali (118) Hatib Tarih (6/80) Ebu Nuaym Marife (7310) Taberânî Evsat (2/350) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (151) Tahavi Şerhu Meani’l-Asar (2552, 2554) İbnu’l-Esir Usdu’l-Gabe (6/427) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (1478)
[2] Muslim'in şartına göre sahih. Hâkim (1/394) Taberânî el-Evail (23) Ahmed (4/103) İbn Ebî Şeybe (2/171, 6/170, 7/262) İbn Ebî Şeybe el-İman (112) Ebû Dâvûd (866) İbn Mâce (1426) Dârimî (1395) Taberânî (2/51) Mervezi Tazimu Kadri’s-Salat (190-191) Ebu’l-Hasen el-Hilaî el-Hilaiyyat (493) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (2552) İbn Kani Mu’cemu’s-Sahabe (1/109) Dineveri el-Mucalese (2758) Beyhakî (2/387) Beyhakî Şuabu’l-İman (3/180) İbn Abdilberr et-Temhid (24/79)
[3] Muslim'in şartına göre sahih. Ebû Ya'lâ (7/56, 7/154) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (7/145) Taberânî Evsat (2/240, 4/127) Mervezi Tazimu Kadri’s-Salat (193) Ebu Abdillah İbn Mende Meclis Min Emali (14) el-Esbehani et-Tergib (2005) Haris b. Ebi Usame Musned (105) et-Tusi Mustahrac Ale’t-Tirmizî (398) el-Elbani es-Sahiha (1358)
[4] Buhârî'nin şartına göre sahih. Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (8/243) Taberânî (18/22) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (2549) İbn Ebi Hayseme Tarih (1522) Ebu Nuaym Marife (5533) İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (2409) el-Elbani es-Sahiha (2350, 3186)
[5] Buhârî'nin şartına göre sahih. Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (1/311)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)