Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

6 Şubat 2020 Perşembe

Abdulkerim Zeydan’ın Kitapları Okunur mu?
Abdulkerim Zeydan’ın Kadın ve Aile Ansiklopedisi adıyla kitabı Türkiye’de neşredilmiştir. Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadiî rahimehullah Abdulkerim Zeydan hakkında şöyle demiştir:

“Demokrattır. Allah ona bereket vermesin! (Şeyh Mukbil rahimehullah bunu derslerinden birinde söylemiştir. Bkz. El-Mecruhun İnde’l-İmam el-Vadi’i no:76)

Fasıktır. Sakalını traş eder, pantolon giyer ve kravat takar. Onunla bir hristiyanı ayırt edemezsin! Bu sözüme karşı çıkmış! Ona diyorum ki: “Ey münkir! Burnun sürtsün!” Ben onun hristiyan olduğunu kastetmedim, biakis şeklinin hristiyan şekli olduğunu kastediyorum. Şayet hükümet bana ait olsaydı mutlaka gider ve bu şahsı Yemen’den kovdururdum.  (Tuhfetu’l-Mucib s.276, 320, 321)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)