Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Temmuz 2010 Cuma

Son Söz

Son Söz


Bu çalışma, asırların getirdiği şaibelere iltifat etmeyerek kor parçasını avuçlarcasına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine sarılan,

bu kor parçasını fani dünyanın altın külçelerine değişmeyen,

Salih selefin izinden ayrılmayan,

her rüzgar ile bir tarafa devrilmeyen,

bilakis fitneler karşısında hak ile dimdik duran,

batıl ehlinin elindeki imkanları görünce gevşemeyen,

imkansızlıklarına üzülmeyen,

iman edenlerden kılınmasıyla teselli bulup bu imanda kaldığı sürece en üstün olacağının farkına varan,

izzeti şeytanın adımlarının ardında aramayan,

hadiste müjdelenen hakiki GARİPLERE ithaftır.

Son duamız alemlerin rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Subhanekallahumme ve bihamdik, ve eşhedu en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfiruke ve etubu ileyk.

Ebu Muaz el-Çubukâbâdî

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)