Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

18 Ekim 2012 Perşembe

İktibas: 4. Sınıf Din Kitabında Diyalog çalışması: Muhammedun Resulüllah’a sansür

 


4. sınıf öğrencilerine okutulan Din Kültürü kitabında Kelime-i Tevhid’in anlamı tam açıklanmayarak, açıkça Hz. Peygamber’in Allah’ın resulü olduğu gerçeği saklanıyor.Gerçek anlamı öğrencilerden saklanıyor

İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle okutulacak olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında Kelime-i Tevhid’in anlamı açıkça sansüre uğruyor. Kitabın 20. sayfasında Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’i öğreniyoruz başlıklı yazıda: ” Tevhid kelime anlamı olarak ‘birlik veya birleme sözü’ anlamına gelir. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak demektir. Kelime-i Tevhid “Lailehe İllallah Muhameddün Resulllah” cümlesine denir. Anlamı da “Allah’tan başka tanrı yoktur” demektir. Kelime-i Tevhidi söyleyen kimse Allah’ın varlığını, birliğini kabul etmiş ve açıkça dile getirmiş olur” deniliyor.
Talim ve Terbiye Kurulu’nun 10.12.2009 tarih Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından başlanarak beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiş olan 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında, skandal boyutunda bilgilere rastlandı. 2009 da onaylanan 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının 20. sayfasında Kelime-i Tevhid’in eksik açıklandığı ortaya çıktı. Söz konusu kitapta Kelime-i Tevhid’in Arapça ve Türkçe yazılışı doğru olmasına rağmen mealinin eksik olması ve yıllardır hiçbir düzeltmenin yapılmaması bunun kasıtlı yapıldığı hissini güçlendirdi. Daha öncede Cuma namazı hutbelerinde söylenen ‘ Allah katında tek din İslam’dır’ ayetinin hutbelerden kaldırılmasını isteyen AB şimdide Kelime-i Tevhid’imize mi göz dikti sorularını da akılara getirdi.

Bu hata kasıtlı mı yapıldı?

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2009 yılındaki kararı ile 2010-2011 öğretim yılından başlayarak 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında Kelime-i Tevhid’in Arapçası ve Türkçe yazılışı doğru olmasına rağmen Türkçe meali’nin (anlamının) eksik olduğu ortaya çıktı. İlköğretim 4. sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi kitabında yapılan bu yanlışın hâlâ düzeltilmemesi büyük soru işareti uyandırdı.

İşte kitapta yer alan ifadeler

İlköğretim 4.sınıf öğrencilerine 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle okutulacak olan kitabın 20. sayfasında kelime-i Tevhid ve kelime-i şehadeti öğreniyoruz başlıklı yazıda: ” Tevhid kelime anlamı olarak ‘ birlik veya birleme sözü’ anlamına gelir. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak demektir. Kelime-i Tevhid “Lailehe İllallah Muhameddün Resulllah” cümlesine denir. Anlamı da “Allah’tan başka tanrı yoktur” demektir. Kelime-i Tevhidi söyleyen kimse Allah’ın varlığını, birliğini kabul etmiş ve açıkça dile getirmiş olur” şeklindeki ifadelere yer verilmiş.

Kasten eksik söylemek küfürdür

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan Kelime-i Tevhid ibaresinin anlamının eksik olarak yazılması hakkında “Kelime-i Tevhid’in anlamı kasten eksik yazılmışsa bu küfürdür” diyerek tepki gösteren Prof. Dr. Nedim Urhan: ” Kelime-i Tevhid kesinlikle parçalara ayrılmamalıdır. Tam olarak söylenmesi gerekmektedir. Yani ” Lâ İlâhe İllallah Muhammedden Resulllah” Kelime-i Tevhid’i ‘Allah’tan başka İlah yoktur Muhammed O’nun Resuludür’ anlamına gelmektedir. Bu kasti olarak ayrılırsa küfre girmek demektir, çok büyük vebali vardır. Bu asla böyle kabul edilemez”.

AB’ye yaranma projesidir

URHAN bu yapılan yanlışın bir Avrupa Birliği projesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: ” Avrupa Birliği’ne girebilmek için elinden geleni yapıyorlar. Maalesef görünen o ki fazla abartmışlar. İslam dininin şartlarını bile değiştirmeye başladılar. İslam dinini başta Kur’an olmak üzere Efendimizin sünneti ve hadisleri ışığında yaşamak gerekirken bazı çevreler AB standartlarına göre yaşamak istiyorlar. Bu yapılanlar kesinlikle doğru değil. Tamamen küfre girmektir. Kelime-i Tevhid’in yarısını söylemek caiz değil kasten yapılırsa küfürdür”. İncelenmeden mi yayınlanıyor?
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı acaba Müslüman bir grup alim tarafından incelenmedikten sonra mı yayınlandı? ifadelerini kullanan Urhan: “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapları hazırlanırken Müslüman dini bilgisi tam olan bir gruba inceletilmiyor mu? Bu tür çocuklarımıza, yavrularımıza dini bilgileri öğreten kitaplar nasıl olurda böyle Müslümanı küfre götürebilecek hatalar yapılıyor. Dediğim gibi bunlar birer AB projesidir. AB’ye yaranmak içinde dinimizden taviz veriyoruz. Bunlar doğru değildir” dedi.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)