Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

5 Haziran 2013 Çarşamba

Sütunlar Arasında Namaz Kılmanın Hükmü/Şeyh Mukbil


Soru: Sütunlar arasında namaz kılmanın hükmü nedir? Zaruret halinde bunun caiz olduğunu söyleyenin hükmü nedir?

Cevap: Cemaatle namazda bu mekruhtur. Enes radıyallahu anh: “Bunu mekruh görürlerdi” demiştir. Lakin mescid kalabalık ise inşaallah bunda sakınca yoktur. Kişi yalnız başına namaz kılıyorsa sütunlar arasında namaz kılmakta sakınca yoktur. Nitekim sahabeler namaz kılmak için sütunlara giderlerdi. Tek başına namaz kılanın sütuna doğru kılması ile sütunlar arasında kılması arasında fark yoktur. Buna bir engel de yoktur.

Link: http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2967
Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)