Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

22 Temmuz 2013 Pazartesi

İnsanların Garip Karşılaması Sahabeyi İftarda Acele Etmekten Alıkoymazdı


İbnu'l-Museyyeb dedi ki: Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh şehirlerin valilerine: "İftarları konusunda "Birazdan yaparım" diyenler gibi olmayın! Akşam namazını kılmak için de yıldızların birbirine girmesini beklemeyin" şeklinde bir mektup yazdı." Abdurrazzak (7590) İbn Ebi Şeybe (9039) isnadı hasendir.

Mucahid dedi ki: "İftar zamanında İbn Ömer'in yanına bir kase içecekle gelirdim. İbn Ömer iftarını o kadar acele yapardı ki bu konuda insanlardan utandığım için önünü kapatırdım." Abdurrazzak (7593) İbn Ebi Şeybe (9043) isnadı sahihtir.

Alkame dedi ki: "Abdullah b. Mes'ud'a yemek sahanı getirildi. Sonra topluluğa: "Yaklaşın ve yiyin" dedi. Gruptan bir adam ayrıldı. Bunun üzerine Abdullah ona: "Sana ne oluyor da yemiyorsun?" diye sorunca adam: "Ben oruçluyum" dedi. Abdullah da ona: "Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki şu vakit, yiyen için yemeğin helal olduğu vakittir" dedi." İbn Ebi Şeybe (9041) isnadı sahihtir.

Kays b. Ebi Hazım dedi ki: "Ömer radıyallahu anh güneş battığı zaman yanındaki kabı bir adama verdikten sonra ona: "İç. herhalde sen "sonra, sonra" diyerek iftarını geciktirenlerdensin." dedi. İbn Ebi Şeybe (9051) isnadı hasendir.

Ebu Cemre ed-Dubaî Ramazan ayında İbn Abbas ile iftar ederdi. Akşam olduğu zaman dadısını ona gönderir, evin üstüne çıkardı. Güneş kaybolduğu zaman ezan okurdu. İbn Abbas yemek yer, biz de yemek yerdik. Yemekten ayrıldığı zaman namaz için kamet getirilirdi. Ayağa kalkıp namaz kılar, biz de onunla kılardık." İbn Ebi şeybe (9036) isnadı hasendir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)