Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

27 Temmuz 2013 Cumartesi

İki Yüzlüye Güvenilmez!

Ebu Hureyre radıyallahu anh'den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

مَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا

"İki yüzlünün güvenilir olması beklenmez"
Sahihtir. Buhari Edebu'l-Mufred (313) Ahmed (2/289, 365) Bezzar (14/386, 15/59) Beyhaki (10/264) Beyhaki Şuab (4/229) Haraiti, İttilau'l-Kulub (367) el-Elbani es-Sahiha (3197)

Zu'l-vecheyn/iki yüzlü: Ona başka türlü, buna başka türlü davranmayı kendisine politika edinmiş, insanların yüzüne başka, arkasından başka türlü konuşan, yaptığı entrikalardan kimsenin haberdar olmayacağını zanneden kimsedir.  

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)