Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

6 Temmuz 2013 Cumartesi

Destek Mitinglerine Katılmak hakkında soru

Soru: Esselamu Aleykum Ve Rahmatullahi Ve Berakatuh. Bu pazar R. Tayyib Erdoğan'ı destekleme amacına bizim yakın olduğumuz bir şehirde büyük bir miting düzenlenecek. Böyle bir mitinge katılmak caiz mi?

Cevap: ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berakatuhu.
Gezi parkı eylemcisi kafirlere karşı olmamız, batıla yine batıl yollarla karşı çıkmamızı gerektirmez. Bu mitinglere katılmak kafirlere benzemek olduğundan caiz değildir. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden, tasavvufçu sünnet inkarcılarını ve fahişe şarkıcıları insanlara musallat eden, demokrasi küfrünün havarisi amerikan piyonu birini desteklemek bir müslümanın aklından bile geçmese gerektir.

Huzeyfe radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض

Şüphesiz yalan söyleyen ve zulmeden yöneticiler olacaktır. Onların yalanlarını tasdik eden ve zulümlerine yardım edenler bizden değillerdir, ben de onlardan değilim. Onlar havza gelemeyecektir. Onların yalanlarını tasdiklemeyen ve zulümlerine yardım etmeyen ise bendendir, ben de ondanım. O havza gelecektir.”[1]

İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض

Üzerinize öyle idareciler gelecek, yapmadıkları şeyleri size emredeceklerdir. Onların yalanlarını tasdikleyen ve zulümlerine yardım eden benden değildir, ben de ondan değilim. O havza gelemez.”[2]

Ka’b b. Ucre radıyallahu anh’den: “Biz deriden bir minder üzerinde otururken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanımıza çıktı geldi ve şöyle buyurdu:

إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ؛ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَرِدُ عليَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عليَّ الحوض

Benden sonra bazı idareciler olacaktır. Kim onların yanına girer, yalanlarını tasdik eder ve zulümlerine yardım ederse benden değildir, ben de ondan değilim. O havza gelemez. Kim de onların yalanlarını tasdik etmez ve zulümlerinde yardım etmezse o bendendir, ben de ondanım. O havza gelebilir.”[3]

Diğer lafzı şöyledir:

من ههنا هل تسمعون إن من بعدي أمراء يعملون بغير طاعة الله فمن شاركهم في عملهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يشاركهم في عملهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه

Burada kim varsa beni duyuyor mu? Şüphesiz benden sonra Allah’a taat dışında amel eden idareciler olacak. Kim onlara işlerinde ortak olur ve zulümlerine yardım ederse benden değildir, ben de ondan değilim. İşlerinde onlara katılmayan ve zulümlerine yardım etmeyen bendendir ve ben de ondanım.”[4]

Cabir b. Abdillah radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka’b b. Ucra radıyallahu anh’e dedi ki:

يا كعب بن عجرة إني أعيذك بالله من إمارة السفهاء قال يا رسول الله وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض

Ey Ka’b b. Ucra! Ben seni sefihlerin idareciliğinden Allah’a sığındırırım.” Ka’b: “Ey Allah’ın rasulü! Sefihlerin idareciliği nedir?” dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Benden sonra gelecek bazı idarecilerdir. Benim hidayetime uymazlar ve sünnetlerime tabi olmazlar. Onların yanına girip yalanlarını tasdik eden ve zulümlerinde onlara yardım eden benden değildir, ben de ondan değilim. O havza gelemez.”[5]

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

يكون امراء يظلمون ويكذبون يأتيهم حواش من الناس فمن صدقهم بكذبهم فليس منى ولست منهم

Zulmeden ve yalan söyleyen idareciler olacak. İnsanlardan aldanmış olanları bunlara gidecektir. Kim onların yalanlarını tasdik ederse ben onlardan değilim, onlar da benden değillerdir.”[6]
[1] Sahih. Ahmed (5/384) Taberani (3/167) Bezzar (7/255)
[2] Hasen ligayrihi. Ahmed (2/95) isnadında İbrahim b. Kuays zayıftır.
[3] Hasen. Nesai (4207) İbn Hibban (1/519) Ahmed (4/243) İbn Ebi Asım el-Ahad ve’l-Mesani (2065) Taberani (19/141)  Taberani Evsat (5/206) Beyhaki (8/165)
[4] Hasen. Taberani (19/160) Tayalisi (1064) İbn Ebi Asım el-Ahad ve’l-Mesani (2064)
[5] Sahih. İbn Hibban (5/11, 10/372) Hakim (1/152, 3/546, 4/141, 469) Ahmed (3/321, 399) Taberani (19/142, 145, 146, 156, 161) Taberani Sagir (430) Mamer b. Raşid Cami (1330) Begavi Mu’cem (2833) Hattabi el-Uzlet (s.92) Abd b. Humeyd (1138)
[6] Hasen. İbn Hibban (1/519) Tayalisi (2337) Ebu Ya’la (2/404, 465) Ahmed (3/24, 92) Ebu Muhammed el-Fakihi el-Fevaid (197)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)