Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

28 Mart 2020 Cumartesi

İnternette Sünnete Uygun Kıraat Var mıdır?

Soru: Selam aleykum hocam, Allah size merhamet etsin, bir sorum var. Kuran'ı  musiki makamlarla okumanin bidat oldugunu ogrendim lakin kafam karıştı, ben  Yasser al-Dossari dinleyerek kuran ogreniyorum, Yasser al-Dossarinin okuyuş  şekli bidat midir? Çunku o da sesi dalgalandiriyor? Ve Kuran'ı düzgün okuyan 
birisini örnek verebilirmisin? Allah razi olsun.


Cevap: Aleykum selam ve rahmetullah. Kur'an kıraatindeki bu bidat, ilim ehlinden bazılarının cevaz vermesi, bazı alimlerin ibarelerinin de hevaya göre yorumlanmış olması sebebiyle asırlardır yaygındır. 
Kur'anı düz bir okuyuşla, sesi güzelleştirmeye çalışarak, tecvid esaslarına da riayet ederek okumak matluptur. Lakin hadislerde haber verildiği gibi münafık kârîler çoğalıp bunlar mal ve makam arzusuyla kıraatlerinde azgın hevaların hoşuna gidecek musiki makamlarını asıl haline getirene kadar bid'at okuyuş şekillerini yaygınlaştırınca, sünnete uygun bir kıraat şekli bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. 
Bugün her yerde, her ortamda ezanlar ve kıraatler bu bid'at olan musiki makamlarına göre icra edilmektedir. Dolayısıyle internette ses kaydı bulunan bütün kârilerin kıraatleri de istisnasız olarak bid'at üzere kıraatlerdir. Bunları dinlemek caiz değildir.
Sünnete uygun kıraatin mevcut olmaması sebebiyle Kur'an öğrenmek isteyenlere, musiki makamlarına en az benzeyen; Ahmed Amr, Ebu Bekr eş-Şatiri gibi kârilerin kıraatlerini ehveni şer olarak tavsiye ediyorduk. Lakin bunların kıraatleri de bid'atten uzak değildir! Sonra bu makamların alışkanlığından kurtulmak cidden zorlaşıyor.
Suud'lu, Mısır'lı meşhur kârilerin tamamı bu musiki makamlarını kıraatte en çirkin şekilde icra etmektedirler.
Yine el-Elbani'nin bir kaç kıraat kaydı var, onda da musiki makamları vardır lakin, el-Elbani musiki makamlarını kasteden biri olmadığından gayri ihtiyari olarak, bilinç dışı bir kaç makamda geçişler yapmaktadır. Yemen uleması ise bu meselede Şafii mezhebinde olduğu gibi, bâtıl bir tevil üzere oldukları için onların da kıraatlerinde bid'atler mevcuttur.
Size tavsiyem Kur'ân'ı Allah'a karşı samimiyetle, düz bir şekilde okumanızdır. Allah'ın razı olup beğendiği şeyler ile insanlarının çoğunun beğenip razı oldukları şeyler bazen birbirine çok zıt olabilir. Oruçlunun ağız kokusu gibi! Bu hakikati idrak etmeyen bazı gafiller, dinlerinin hükümlerini de insanların çoğunun beğendikleri şeylere göre şekillendirmeye kalkmaktadırlar. Allah yardımcımız olsun. 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)