Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

22 Mart 2020 Pazar

Kıyas ve Re'yle Helal ve Haram Belirlemek Şirkten de Büyük Haramdır

İbnu’l-Kayyım rahimehullah şöyle demiştir:
“Haramlar dört mertebededir:
Allah Subhanehu fetva ve hükümde kendisi hakkında ilimsiz konuşmayı haram kılmış ve bunu en büyük haramlardan saymıştır. Hatta bu haramların en üst mertebesindendir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
De ki: “Rabbim ancak hayâsızlıkları, onlardan hem açık olanı, hem de gizli olanı, her türlü günahı, haksız yere isyanı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” (A’raf 33)
Bu ayette haramları dört mertebede zikretmiş, bunların en hafifi olan hayasızlıkları zikretmekle başlamış, sonra ikinci mertebede daha şiddetli bir haram olan günah ve zulmü zikretmiş, sonra bunlardan daha büyük haram olan kendisine şirk koşulmasını zikretmiş, sonra dördüncü olarak bunlardan daha şiddetli bir haram olan kendisi adına ilimsizce konuşmayı zikretmiştir!
Allah Subhanehu adına ilimsizce konuşmak; isimleri, sıfatları, fiilleri, dini ve kuralları hakkında genel bir ifadedir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ
Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak: “Bu helâldir, şu da haramdır” demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan iftirada bulunmuş olursunuz. Şüphesiz ki Allah'a karşı yalan iftirada bulunanlar kurtuluşa eremezler.” (Nahl 116)
مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Pek az bir menfaat! Hâlbuki onlar için elem verici bir azap vardır.” (Nahl 117)
Allah Subhanehu onlara kendisi adına hükümlerinde yalan söylemelerinden, kendisi haram kılmadığı halde “Şu haramdır” demelerinden ve helal kılmadığı şey hakkında: “Şu helaldir” demelerinden dolayı tehdit sunmaktadır. Bu Allah Subhanehu’dan, kulun ilimsiz olarak “şu helaldir”, “şu haramdır” demesinin caiz olmadığına dair açık bir beyandir. Helal ve haram kılan Allah Subhanehu’dur. Seleften birisi şöyle demiştir: “Her biriniz “Allah şunu helal kıldı, şunu haram kıldı” demekten sakınsın. Allah da ona: “Yalan söyledin, şunu helal kılmadım, şunu da haram kılmadım” der. Kişinin vahiyde açıkça helal veya haram olduğuna dair delil bilmediği şey hakkında taklid veya te’vil ile konuşmaması gerekir.” (İ’lamu’l-Muvakki’in 1/31)
* Kur'ân ve sünnetten delil olmadığını itiraf ettikleri halde, bu konuda kıyas ve re'y ile haramlık fetvası uyduran alimleri rab edinerek sigaranın haram olduğunu söyleyenler, Dernekler açmanın helal olduğunu, demokratik sistemde oy kullanmanın helal olduğunu, video ve fotoğraf kayıtlarıyla suretlerin çekilmesinin helal olduğunu vb. söyleyenler şirkten de büyük bir haramı işlemektedirler!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)